Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.Toán
Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự
nhiên mà thương tìm được là một số thập
phân.
Ví dụ 1 : Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi
cạnh của sân dài bao nhiêu mét ?
Ví dụ 2 :

43 : 52 = ?


Toán
Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

Ghi nhớ : Muốn chia một số tự nhiên cho một số tự
nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau :
-Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
-Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia
tiếp.
- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư
mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm
như thế mãi.


Bài 1a : Đặt tính rồi tính

12 : 5
12
20
0

5
2,4

23 : 4
23

4

30
20

882 : 36

5,75


Bài 1a : Đặt tính rồi tính

882 : 36
882

36

162

24,5

180


Bài 2 : May 25 bộ quần áo như nhau
hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo
như thế hết bao nhiêu mét vải ?
GIẢI :
May một bộ quần áo hết số mét vải là :
70 : 25 = 2,8 (m)
May 6 bộ quần áo hết số mét vải là :
2,8 x 6 = 16,8 (m)
Đáp số : 16,8 mét vải.


XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×