Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

MÔN TOÁN
LỚP 5
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO
MỘT SỐ THẬP PHÂN


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC
THẦY CÔ TỚI DỰ CHUYÊN ĐỀ
HÔM NAY


Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

N

Tính rồi so sánh kết quả tính :
* 25 : 4

=Và ( 25 x 5 ) : ( 4 x 5 )

* 4, 2 : 7


=
Và ( 4, 2 x 10 ) : ( 7 x 10 ).

* 37, 8 : 9

Và ( 37, 8 x 100 ) : ( 9 x 100 )
=

Kết luận : Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác
0 thì thương không thay đổi.


Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Ví dụ 1 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2, chiều dài
9, 5m. Hỏi chiều rộng mảnh vườn là bao nhiêu ?
57 : 9, 5 = ?6(m
(m))
Ta có :

57 : 9, 5 = 570 : 95
57 0
0

9, 5
6 (m)

• phần thập phân của số 9, 5 ( số
chia ) có một chữ số.
• Viết thêm một chữ số 0 vào bên
phải 57( SBC ) được 570 ; bỏ dấu
phẩy ở số 9,5 được 95.
• Thực hiện phép chia 570 : 95


Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Ví dụ 2 : 99 : 8, 25 = ?
B
99 00
16 50
0

8, 25
12

•Phần thập phân của số 8, 25 có hai chữ
số.
• Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải
99 được 9900 ; bỏ dấu phẩy ở 8, 25
được 825.
•Thực hiện phép chia 9900 : 825.

Quy tắc : SGK / trang 69.


Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Luyện tập
B

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :

a) 7 : 35

= 2

b/ 702 : 7, 2

= 97, 5

C/ 9 : 4, 5

= 2

d/ 2 : 12, 5

= 0, 16

702 0
54 0
340
0

7, 2
9 7, 5

12, 5
20
20 0 0 , 1 6
7 50
0


Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Luyện tập
M
a/

Bài 2 : Tính nhẩm :

32 : 0, 1 = 320 b/ 168 : 0, 1 = 1680 c/ 934 : 0, 01 = 93400
32 : 10 = 3, 2

168 : 10 = 16, 8

934 : 100

= 9, 34

Nhận xét : - Khi chia một số cho 0,1 ; 0, 01... ta chỉ
việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một; hai; ….. chữ
số 0


Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Luyện tập
V

Bài 3 : Thanh sắt dài 0, 8m nặng : 16 kg
Thanh sắt dài 0, 18m nặng : ? kg
Chữa bài
1m thanh sắt đó cân nặng là;
16 : 0, 8 = 20 (kg )
Thanh sắt cùng loại dài 0, 18 m cân nặng là:
20 X 0, 18 = 3,6 ( kg )
Đáp số : 3,6 kg


Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Củng cố
Điền Đ, S thích hợp vào ô trống.
a/ 3 : 6,25 = 30 : 62,5

Đ

b/ 3 : 6,25 = 300 : 625

Đ

c/ 3 : 6,25 = 3 : 62,5

S


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU,
CÁC THẦY CÔ GIÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×