Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số thập phân


Toán: Chia một số thập phân cho một số thập phân

• Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đặt tính và thực hiện
phép chia.
Ví dụ 2:
82,55 : 1,27 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
82,55 1,27
6 35
65
0
• Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27 cùng có hai
chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó được 8255 và 127.
• Thực hiện phép chia 8255 : 127


Toán: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số
thập phân ta làm như sau:

• Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân
của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang
bên phải bấy nhiêu chữ số.
• Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như
chia cho số tự nhiên


Toán: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Hoạt động 2: Luyện tập – thực hành
Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu
phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên

• Bài 1: Đặt tính rồi tính.
a) 19,72 : 5,8 ;
b) 8,216 : 5,2
c) 12,88 : 0,25 ;
Tổ 1; 2 làm câu a, b; Tổ 3,4 làm câu b; c
Lớp hoạt động cá nhân làm vào phiếu học tập
( thời gian 5 phút)


Toán: Chia một số thập phân cho một số thập phân

• Bài 2:

Tóm tắt
4,5lít dầu hoả nặng: 3,42kg
8 lít dầu hoả nặng: ...kg?
Giải
1lít dầu hoả cân nặng:
3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)
8 lít dầu hoả cân nặng:
0,76 X 8 = 6,08 ( kg)
Đáp số: 6,08 kg


Thứ 5 ngày 25 tháng 11 năm 2009
Toán: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số
thập phân ta làm như sau:
• Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập
phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị
chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
• Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia
như chia cho số tự nhiênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×