Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

BÀI GIẢNG LỚP 5
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO 10,100,1000…


Toán:

T65:Chia một số thập phân cho
10,100,1000…
a, Ví dụ 1: 213,8:10=? Nhận xét:
213,8 10
13 21,38
38
80
0
213,8:10=21,38

Nếu chuyển dấu phảy
của số 213,8 sang bên
trái một chữ số ta
cũng được 21,38b, Ví dụ 2 : 89,13:100=?
89,13 100
Nhận xét:
9 13 0,8913
Nếu chuyển dấu phảy
130
của
số
89,13
sang
bên
300
trái hai chữ số ta cũng
0
89,13:100 = 0,8913 được 0,8913
Muốn chia một số thập phân cho
10,100,1000…ta chỉ việc chuyển dấu
phảy của số đó lần lượt sang bên trái
một, hai, ba…chữ số.


Bài 1: Tính nhẩm
a, 43,2:10 = 4,32

b, 23,7:10= 2,37

0,65:10 = 0,065

2,07:10= 0,207

432,9:100 = 4,329

2,23:100= 0,0223

13,96:1000 = 0,01396

999,8:1000= 0,9998


Tương tự với trường hợp
Nếu
chuyển
phảy
chuyển
dấudấu
phảy
củacủa
số một số
thậpthập
phân
sangsang
tráitrái
một chữ số thì
phân
số đó thay
đổi thế
nào?
2,3,..chữ
số?


Nếu chuyển dấu phảy của một
số thập phân sang trái 1,2,3…
chữ số thì số đó bị giảm đi
10,100,1000… lần
Ví dụ: So sánh: ab,cd với a,bcd
ab,cd với 0,abcd
ab,cd giảm đi 10 lần thì được a,bcd
ab,cd giảm đi 100 lần thì được 0,abcd


Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính
a,12,9:10 =…12,9x0,1 b,123,4:100…=123,4x0,01
1,29

1,29

c,5,7:10 …
= 5,7x0,1
0,57
0,57

1,234

1,234

d,87,6:100 …
= 87,6x0,01
0,876

0,876


Chia một số thập phân cho
Qua
so
sánh
kết
quả
10,100,1000…Kết quả cũng
em
rút
ra
nhận
xét
gì?
chính bằng nhân số đó lần
lượt với 0,1; 0,01 ; 0,001…
1
ab,cd x 0,1 = a,bcd x
= a,bcd : 10
10

Ngược lại:

1
a,bcd : 10= a,bcd : = a,bcd x = ab,cd x 0,1
10
1
10


Bài 3
Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta
đã lấy ra 101 số gạo trong kho. Hỏi trong
kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Bài giải:

Người ta đã lấy ra số gạo:
537,25 : 10 = 53,725(Tấn)
Còn lại số gạo:
537,25 - 53,725 = 483,525 (Tấn)
Đáp số: 483,525 (Tấn)


Cách 2
Còn lại số phần gạo trong kho :
1
9
1- 10 = 10 (Số gạo)
Số tấn gạo còn lại trong kho:
9
537,25 x
=
483,525
(Tấn)
10
Đáp số: 483,525 (Tấn)


Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã
đến dự giờ với lớp!

Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ,
hạnh phúc,thành công trong giảng
dạy.
Chúc các em học sinh ngoan ngoãn,
học tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×