Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 1
BÀI 8: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ
GIẢI TOÁN


Toán
Ôn tập và bổ sung về giải
toán
Quan sát và đặt đề toán :

1 giờ : 4 km

1 giờ
1 giờ : ?2km
giờ
3 giờ
: ? :km
? km


Toỏn

ễn tp v b sung v gii
toỏn
Vớ d : Mt ngi i b trung bỡnh mi gi i c 4
km. Tớnh quóng ng ngi ú i c trong 1 gi,
2 gi, 3 gi?

Thụứi gian ủi

1 gi

2 gi

3 gi

Quaừng ủửụứng ủi
ủửụùc

4 km

8 km

12 km


Toán
Ôn tập và bổ sung về giải
gấp 3 lần
toán
gấp 2 lần
Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

3 giờ

Quãng đường đi được

4 km

8 km

12 km

gấp 2 lần

gấp 3 lần

Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng
đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần


Toán
Ôn tập và bổ sung về giải
Bài toántoán
: Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi
trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km?
Cách 1 : Rút về đơn vị
Tóm tắt :
2giờ : 90 km
4 giờ : ? km

Bài giải
Quãng
Trong
đường
1 giờ
ô tô
ô tô
đi đi
trong
được
1 giờ
là : là :
90 : 2 = 45 (km)
Quãng
Trong
đường
4 giờ
ô tô
ô tô
đi đi
trong
được
4 giờ
là : là :
45 x 4 = 180 (km)
Đáp số : 180 km


Toán
Ôn tập và bổ sung về giải
Cách 2 : Tìm tỉtoán
số
gấp 2 lần

2giờ : 90 km

gấp 2 lần

4 giờ : ? km

Bài giải
4 giờ so với 2 giờ thì gấp :
4 : 2 = 2 (lần)
Trong 4 giờ ô tô đi được là :
90 x 2 = 180 (km)
Đáp số : 180 kmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×