Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 2

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 2. Lớp học, số học sinh theo quy định của Điều lệ trường trung học.
a) Lớp học được tổ chức theo quy định;
b) Số học sinh trong một lớp theo quy định;
c) Địa điểm của trường theo quy định.
1.2.1 Mô tả hiện trạng:
Hàng năm trường thường có 16 lớp, đủ 4 khối lớp học từ lớp 6 đến 9 biên chế
số lượng dưới mức tối đa quy định. Mỗi khối thường có 4 lớp và số lượng trong
khoảng từ 120 đến 134 học sinh. Năm học 2008-2009 khối 9 có 6 lớp. Năm học 20102011số học sinh lớp 6 tuyển vào chỉ biên chế 3 lớp có ít hơn so với các năm học trước
1 lớp [H1-1-02-01]. Màng lưới cán bộ lớp được tổ chức đúng theo quy định của điều
lệ trường trung học, Mỗi lớp gồm có 1 lớp trưởng 2 lớp phó và mỗi lớp có 4 tổ trưởng,
4 tổ phó, do học sinh các lớp bầu ra [H1-1-02-02].
Toàn trường hàng năm có khoảng từ 531-760 học sinh. Sĩ số bình quân 35
em/lớp, lớp nhiều nhất có 41 học sinh, lớp ít nhất có 30 học sinh [H1-1-02-01]; [H1-102-03].
Trường đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có quy hoạch tổng
thể được UBND Huyện phê duyệt, đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ
trường trung học [H1-1-02-04]. Trường đóng trên vùng đất trung tâm của xã, thuộc địa

phận thôn Thạch Thượng 1. Phía Bắc và Phía Đông giáp đường giao thông liên thôn,
Phía Nam giáp nhà dân thôn Thạch Thượng 1 – xã Hồng Thuỷ, phía Tây giáp với trục
đường quốc lộ 1A. Trường gần trung tâm xã, thuận lợi cho HS trong việc sinh hoạt,
học tập, tổ chức các hoạt động tập thể cũng như giao lưu văn hóa.
1.2.2 Điểm mạnh:
Trường có đủ các khối lớp học từ lớp 6 - 9 biên chế sĩ số lớp nằm trong giới hạn
quy định, bình quân toàn trường 35 em/lớp. Màng lưới cán bộ lớp được tổ chức đúng
theo quy định của Điều lệ trường trung học do học sinh các lớp bầu ra, nhà trường
chuẩn y.
Địa điểm của trường được xác định đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện tiêu
chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học. Trường được đặt ở trung tâm của xã là
vị trí có nhiều thuận lợi cho HS học tập, sinh hoạt, tổ chức các hoạt động tập thể giao
lưu văn hóa.
1.2.3. Điểm yếu:


Quy hoạch khuôn viên trường, sân học thể dục gần đường quốc lộ 1A, các phương
tiện giao thông qua lại nhiều nên gây ồn ảnh hưởng đến sự học tập của học sinh và khó
đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối cho HS trong quá trình đi lại học tập.
1.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Trồng nhiều cây xanh xung quanh khuôn viên trường để vừa làm giảm lượng tiếng
ồn do các phương tiện giao thông gây ra vừa che mát cho học sinh. Làm rào chắn bảo vệ và
hoàn chỉnh sân bãi luyện tập TDTT, đảm bảo an toàn cho HS luyện tập vui chơi.
Giáo dục tuyên truyền cho HS ý thức chấp hành luật lệ giao thông đảm bảo an toàn
tuyệt đối trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt là những lúc ra vào cổng trường.
Phối hợp với cơ quan liên quan làm các biển báo giao thông cảnh báo trên đoạn
đường trước cổng trường. Hoàn thành trong năm học 2012-2013
1.2.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 2:

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Đạt
Người viết báo cáo:

Lê Văn ViễnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×