Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 6

PHềNG GD-T L THY
Trng THCS Hồng Thy
Nhúm 2
PHIU NH GI TIấU CH
Tiờu chun 5: Hot ng giỏo dc v kt qu giỏo dc
Tiờu chớ 6. T chc cỏc hot ng vn húa, vn ngh, th thao, khuyn khớch s tham
gia ch ng, t giỏc ca hc sinh.
a) Ph bin kin thc v mt s hot ng vn húa, vn ngh, th thao, mt s trũ
chi dõn gian cho hc sinh;
b) T chc mt s hot ng vn húa, vn ngh, th thao, trũ chi dõn gian cho
hc sinh trong v ngoi trng;
c) Tham gia Hi khe Phự ng, hi thi vn ngh, th thao, cỏc hot ng l hi
dõn gian do cỏc c quan cú thm quyn t chc.
5.6.1. Mụ t hin trng:
Cỏc hot ng vn húa, vn ngh, th thao ó c nh trng chỳ trng trin khai
thng xuyờn trong ú ó khuyn khớch s tham gia ch ng, t giỏc ca học sinh.
Bng nhiu hỡnh thc linh hot; ó ph bin kin thc, hng dn luyn tp v mt s
hot ng vn húa, vn ngh, th thao, mt s trũ chi dõn gian cho hc sinh[H10-5-0601];[H10-5-06-02].
Hng nm ó tổ chc cỏc hot ng vn húa, vn ngh, th thao, trũ chi dõn gian
cho hc sinh theo k hoch li n tng tt nh hi thi Văn nghệ: Giai điệu
tuổi hồng, hi thi em hỏt dõn ca, tổ chức thành công hội thi Trò chơi

dân gian, và lễ Thắp sáng ớc mơ thiếu nhi Việt Nam [H10-5-06-03];
[H1-1-01-06].
Tham gia Hi khe Phự ng, hi thi vn ngh, th thao, cỏc hot ng l hi dõn
gian t gii cao do cỏc c quan cú thm quyn t chc. i n búng chuyn GV t gii
ba nm 2012, gii nhì hi thi Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt
Nam 20-11 ca huyn nm học 2009-2010, hi khe Phự ng cấp tnh t
5 huy chng cỏc loi, [H1-1-01-06]; [H1-1-03-05].
5.6.2. im mnh:
Nh trng chỳ trng trin khai thng xuyờn cỏc hot ng vn húa, vn ngh, th
thao trong ú ó to iu kin cho HS ch ng, t giỏc tham gia.
Trờng đã đa các trò chơi dân gian vào các hoạt động tập thể,
hoạt động vui chơi giải trí của học sinh tại trờng, cụ thể những trò
chơi dân gian đợc đa vào nhà trờng là: kéo co, bịt mắt bắt dê, nhãy
dây, đá cầu,...
Hi thi vn ngh, th thao các cấp. T chc các hot ng VH-VN,
TDTT cp trng, tham gia y các hot ng VH -VN, TDTT do cp trờng t chc. Tổ chức hội thi giao hữu bóng chuyền với các đơn vị bạn,
phụ nữ xã nhân các ngày lễ lớn trong năm.


Bng nhiu hỡnh thc linh hot nh trng ó ph bin kin thc, hng dn luyn
tp v mt s hot ng vn húa, vn ngh, th thao, mt s trũ chi dõn gian cho hc
sinh. Hng nm ó tổ chc cỏc hot ng vn húa, vn ngh, th thao, trũ chi dõn gian
li n tng tt. Tham gia Hi khe Phự ng, hi thi vn ngh, th thao, cỏc hot
ng l hi dõn gian t gii cao.
5.6.3. im yu:
Hỡnh thc trũ chi dõn gian cho hc sinh cha phong phỳ, t chc cha thng xuyờn
trong nm hc.
Hội thi TDTT cấp huyện một số năm kết quả cha cao ( 2009-2011)
Cha lu gi y ni dung luyn tp cỏc hot ng vn húa, trũ chi dõn gian.
5.6.4. K hoch ci tin cht lng:
Tip tc xõy dng k hoch t chc cỏc hot ng vn húa, vn ngh, th thao hp lý
hi hũa trong tng th k hoch nh trng nhm phỏt trin phong tro vn húa vn
ngh, th dc th thao trong v ngoi nh trng ngy cng i vo chiu sõu ngang
tm vi mt trng đạt chuẩn quốc gia.
T chc nghiờn cu tỡm hiu v ph bin thờm nhiu hỡnh thc t chc cỏc trũ
chi dõn gian tht s hp dn vi hc sinh.
5.6.5. T ỏnh giỏ:
Ch s a: t.
Tiờu chớ 6: t
Nhóm trởng
Lê Đình Lý
Thị Hải Lý

Ch s b: t.

Ch s c: t

Hồng Thủy,ngày 25/3/2013
Ngi vit báo cáo: LêTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×