Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 3 tc 5

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí 5. Thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh.
a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo; bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm;
b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh;
c) Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet và website của nhà trường đáp
ứng yêu cầu dạy, học và quản lý nhà trường.
3.5.1. Mô tả hiện trạng:
Thư viện diện tích 81m2 đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh. Có nơi đọc sách dành riêng cho giáo viên và học sinh và
kho sách riêng; đã được công nhận đạt tiêu chuẩn thư viện tiên tiến theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo [H7-3-05-01] hằng năm đã được bổ sung sách, báo và tài liệu
tham khảo [H7-3-05-02]; [H7-3-05-03].
Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh [H7-3-05-04]. Thư viện đã xây dựng kế hoạch và niêm yết

công khai lịch hoạt động trong ngày, trong tuần để phục vụ kịp thời việc nghiên cứu,
học tập của cán bộ, viên chức và học sinh [H7-3-05-05]; [H7-3-05-06].
Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet và website của nhà trường đáp
ứng yêu cầu dạy, học và quản lý nhà trường. Thư viện có 1 máy kết nối internet, hoạt
động thường xuyên, đã được cài đặt phần mềm quản lý thư viện. Trường có 1 website
nội dung phục vụ bạn đọc khá phong phú, bạn đọc truy cập với số lượng nhiều
[H7-3-05-07]; [H7-3-05-08].
3.5.2. Điểm mạnh:
Thư viện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn thư viện tiên tiến; hằng năm đã được
bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Có nơi đọc sách dành riêng cho giáo viên và học
sinh và kho sách riêng.
Hoạt động của thư viện có nề nếp, thường xuyên, có kế hoạch đáp ứng nhu cầu
nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Nhà trường đã rất quan tâm đến hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet và
website của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu dạy, học và quản lý nhà trường; có 01
máy tính kết nối internet, hoạt động thường xuyên; trường có 1 website với nhiều nội
dung hỗ trợ dạy học khá phong phú, số lượng bạn đọc truy cập khá lớn.


Nhân viên thư viện quản lý và tổ chức hoạt động của thư viện khoa học đạt hiệu
quả cao trong phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập.
3.5.3. Điểm yếu:
Diện tích phòng đọc còn hạn chế.
Kinh phí mua sắm tài liệu, sách tham khảo hàng năm còn hạn hẹp.
3.5.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Sử dụng hiệu quả phòng đọc, sắp xếp thời gian hợp lý để khai thác tối đa
nguồn sách đã có của thư viện.
Mua sắm thêm máy tính kết nối internet; tiếp tục đầu tư kinh phí tăng trưởng sách
báo, tạp chí đặc biệt là sách tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi các môn đáp ứng nhu
cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, viên chức và học sinh.
Tạo thêm nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu sách phong phú hấp dẫn hơn.
3.5.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 5: Đạt

Chỉ số b: Đạt.
Người viết báo cáo:

Chỉ số c: Đạt

Trần Thị Mai LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×