Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 3 tc 4

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thuỷ
Nhóm 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí 4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ
thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.
a) Có công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh, riêng cho nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí
phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch sẽ;
b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;
c) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu
cầu.
3.4.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường có 02 công trình vệ sinh: 01 công trình vệ sinh riêng cho cán
bộ viên chức 24m2, 01 công trình vệ sinh giành cho học sinh 60m2. Mỗi công
trình đều có phòng vệ sinh riêng cho nam và nữ, được xây dựng ở các vị trí phù
hợp với cảnh quan của trường. Các khu vệ sinh luôn được cung cấp đầy đủ
nước sạch, đủ ánh sáng và được giữ gìn vệ sinh hàng ngày sạch sẽ, an toàn,
thuận tiện, không gây ô nhiễm môi trường[H6-3-04-01].

Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 109m2 và nhà để xe cho
học sinh 152m2 đủ cho nhu cầu gửi xe hàng ngày của GV, HS toàn trường;
Được bố trí quy hoạch hợp lý thuận tiện đảm bảo quy định [H6-3-01-01].
Trường đã có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh hàng ngày, nước uống cho HS đạt tiêu
chuẩn (nước khoáng Bang), hệ thống thoát nước đảm bảo yêu cầu [H6-3-0402]. Nhà trường có 01 hố rác tự đào dành cho giáo viên và 01 hố rác xây
dành cho học sinh. Các hố rác được bố trí hợp lý.
3.4.2. Điểm mạnh:
Các công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát
nước, thu gom rác được bố trí hợp lý đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo
dục; Công trình vệ sinh được bố trí riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh, riêng cho nam và nữ, vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an
toàn, thuận tiện, sạch sẽ.


Nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo quy
định; Nguồn nước sạch (nước máy) đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh, nước uống cho HS (nước khoáng Bang) đạt
tiêu chuẩn.
3.4.3. Điểm yếu: Việc xử lý rác thải còn nhiều hạn chế (đốt hoặc chôn)
3.4.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Việc xử lý rác thải còn hạn chế, còn gây ô nhiểm môi trường khí do quá
trình đốt và môi trường đất do quá trình chôn rác. Do đó cần tích cực tham
mưu với địa phương cải tạo hệ thống thu gom và xử lý rác thải để hạn chế ô
nhiểm môi trường trong năm học 2013-2014.
Duy trì kế hoạch kiểm tra định kì nguồn nước sinh hoạt của cán bộ
viên chức và học sinh.
3.4.5. Tự đánh giá:
3.4.5.1. Tự đánh giá từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
3.4.5.2. Tự đánh giá tiêu chí 4: Đạt

Xác nhận của Nhóm trưởng

Hồng Thuỷ., ngày 23. tháng 03 năm 2013
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị NguyệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×