Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 3 tc 2

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí 2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.
a) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học, bảng trong lớp học
đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học và quy định
về vệ sinh trường học của Bộ Y tế;
b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm
bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế;
c) Phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định.
3.2.1. Mô tả hiện trạng:
Trường có đủ phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh [H1-1-01-06];
[H6-3-02-01].
Có 8 phòng học, mỗi phòng học có diện tích 54 m 2 (9x6m), đúng quy cách, chất
lượng; các thiết bị, bảng, bàn ghế, trang trí trong phòng học, trong lớp học đảm bảo
quy định của Điều lệ trường trung học và quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế,
Có nước uống(nước khoáng Bang) phục vụ học sinh đảm bảo an toàn vệ sinh [H1-109-03]; [H1-1-09-04].
Bàn ghế học sinh vật liệu bằng gỗ, kích thước đúng quy định đối với HS THCS,
kết cấu, kiểu dáng, màu sắc phù hợp, đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế; 8 phòng bàn ghế 2 chỗ ngồi. [H1-1-01-06];
[H1-1-09-03].
Trường có 5 phòng bộ môn : hóa, sinh, lý, phòng nghe nhìn, phòng tin học đạt
tiêu chuẩn theo quy định [H1-1-01-06].
3.2.2. Điểm mạnh:
Trường có đủ phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh về cả số lượng,
quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học, trong các lớp học đều được lắp đặt
bảng chống lóa, bàn ghế đảm bảo tiêu chuẩn diện tích và ánh sáng, được trang trí
thống nhất. Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh
đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định về vệ sinh trường
học của Bộ Y tế.
Các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn quy định. Việc quản lý sử dụng các khối
phòng học và các phòng bộ môn thực sự có hiệu quả, đúng theo các quy định hiện
hành.
3.2.3. Điểm yếu:
Một số bàn ghế cũ cần sơn sửa lại chắc chắn đảm bảo thẩm mỹ và hợp vệ sinh.


Chưa có phòng học âm nhạc và phòng tập đa chức năng.
3.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tu sửa và mua sắm mới bàn ghế học sinh 1-2 phòng học, mua sắm lắp đặt thêm thiết
bị dạy học trong các phòng học, phòng tập đa chức năng , phòng âm nhạc để tạo thuận lợi
trong việc đổi mới nâng cao chất lượng GD toàn diện hoàn thành trong 2 năm tới 20132014.
Định kỳ kiểm tra hệ thống điện, quạt, bảng chống lóa, vệ sinh quét vôi màu.
3.2.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 2: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Nguyễn Văn Sơn

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×