Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 3 tc 1

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hång Thủy
Nhóm 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Nhà trường có khuôn viên khá rộng, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân
chơi, bãi tập đảm bảo theo Quy định của Điều lệ trường trung học. Phòng
học, bảng, bàn ghế cho giáo viên và học sinh đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy
định về vệ sinh trường học của Bộ y tế.
Nhà trường có các phòng phục vụ học tập, phòng làm việc của khối
hành chính quản trị, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, văn phòng... có trang
thiết bị y tế, các loại thuốc thiết yếu. Hệ thống máy tính được nối mạng
Internet phục vụ tốt cho giảng dạy, học tập. Công trình nhà vệ sinh, nhà để
xe, nguồn nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu
cầu, đạt tiêu chuẩn.
Nhà trường có trang thiết bị và đồ dùng dạy học tối thiểu phục vụ cho
giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Giáo viên tích cực sử dụng
thiết bị dạy học trong giờ lên lớp. Công tác kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ
sung đồ dùng và thiết bị dạy học hàng năm được thực hiện thường xuyên
theo định kỳ.
Tiêu chí 1. Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi

tập theo quy định của Điều lệ trường trung học.
a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng
mát theo quy định;
b) Cổng, biển tên trường, tường rào bao quanh theo quy định;
c) Sân chơi, bãi tập theo quy định.
3.1.1. Mô tả hiện trạng:
Trường đã có khuôn viên riêng biệt. Diện tích khuôn viên 13000 m2
bình quân 24,2m2/1HS được quy hoạch, xây dựng hợp lý phù hợp với điều


kiện thực tế, đảm bảo các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát theo quy
định [H1-1-01-06];[H6-3-01-01].
Có cổng trường, có biển tên trường, có tường rào bao quanh khép
kín[H6-3-01-02].
Hệ thống sân chơi 2500m2, bãi luyện tập TDTT trên 2500m2 theo quy
định. Khu sân chơi có cây bóng mát, đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ; được bố
trí hợp lý đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động dạy học, GD thể chất
[H6-3-01-03]; [H6-3-01-04].
3.1.2. Điểm mạnh:
Trường có khuôn viên riêng biệt, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân
chơi, bãi tập khá hoàn chỉnh.
Diện tích khuôn viên đạt gấp hơn 2 lần so với mức tối thiểu quy định,
được quy hoạch, xây dựng đảm bảo các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng
mát theo quy định;
Có cổng trường , có biển tên trường, có tường rào bao quanh khép kín.
Hệ thống sân chơi, bãi luyện tập TDTT được bố trí hợp lý có cây bóng
mát, đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ, đảm bảo an toàn, trật tự đủ điều kiện dạy
học TDTT, GD thể chất;
Cảnh quan, cây xanh bóng mát, hệ thống bồn hoa cây cảnh được trồng
và bố trí sắp xếp hợp lý, đẹp, thân thiện.
3.1.3. Điểm yếu:
Sân trường sử dụng lâu ngày nay có chỗ đã xuống cấp.
Một số dụng cụ luyện tập thể dục thể thao còn thiếu.
Khu bãi luyện tập TDTT diÖn tÝch cßn hÑp, chưa đủ cây bóng
mát.
3.1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh khu bãi tập phục vụ học tập TDTT của
học sinh
Trồng thêm cây bóng mát, chăm sóc bồn hoa cây cảnh thường xuyên.
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động kinh phí cải tạo hệ
thống bồn hoa cây cảnh, lát gạch sân trường chống trơn trượt.
Mua sắm bổ sung một số dụng cụ luyện tập thể dục thể thao còn
thiếu.(lần lượt hoàn thành trong các năm từ 2012- 2015.


3.1.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 1: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Tõ ThÞ Hång Thanh

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×