Tải bản đầy đủ

Thang 11

Kế hoạch tháng 11/2011
1. Thực hiện chơng trình
Hoàn thành chơng trình tuần 13.
2. Dạy và học:
Tổ chức dạy bù theo đăng ký vào các ngày trong tuần chế độ
cho điểm 70%, dự giờ tối thiểu 13tiết/GV, thao giảng 4 tiết/tổ.
Chấn chỉnh nền nếp kỷ cơng dạy và học, kỷ luật lao động
của giáo viên, chấp hành quy chế chuyên môn, sử dụng hiệu quả
thời gian ở trên lớp, thực hiện nghiêm túc 15 phút đầu buổi và
sinh hoạt giữa giờ của GVCN, khắc phục những sai sót trong
việc ghi sổ đầu bài, phiếu báo giảng, phiếu báo sử dụng đồ
dùng dạy học và điểm ở sổ cái, sổ chủ nhiệm, sổ gọi tên vv
GV phải thực hiện nghiêm túc chơng trình giảm tải theo quy
định, pho to chuẩn kỷ năng và kiến thức theo QĐ 16, quy chế
40 về đánh giá xếp loại HS.
Triển khai việc nâng cao chất lợng dạy và học, chú trọng 5 vấn
đề sau:
* Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dạy học 3 môn Toán,
Văn, Anh ở tất cả các khối lớp, giao trách nhiệm cho GVBM, GVCN,
tổ CM, Chi Đoàn, Đội, PH có biện pháp hữu hiệu để nâng cao
chất lợng 3 môn Toán, Văn, Anh ở tất cả các khối lớp theo kế hoạch

của PGD.
* Đầu t thích đáng về mọi mặt để nâng cao chất lợng HSG:
- HSG tỉnh: Xây dựng tuyến 2, động viên học sinh tham gia
học ở Kiến Giang, thực hiện tốt việc bồi dỡng HSG môn Lịch sử
có hiệu quả - Đây là điểm chốt yếu cho thành tích của trờng
trong năm học này.
- HSG huyện: tăng cờng thời lợng bồi dỡng, kiểm tra, kiểm soát
chặt chẽ việc xây dựng chơng trình soạn bài, dự giờ.
- Có biện pháp hửu hiệu cho công tác bồi dỡng HS năng khiếu,
giao trách nhiệm cho các thành viên luyện tập, gắn thi đua
trong năm học cho mảng này.
- Mua tài liệu bồi dỡng HSG, bổ sung tất cả các khối 6,7,8
- Triển khai kế hoạch giải toán qua mạng, thi hùng biện tiếng
tiếng Anh theo công văn chỉ đạo của PGD.


* Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém, giao trách nhiệm cho
giáo viên dạy các môn, xây dựng hồ sơ CM, tổ trởng, P. tổ trởng,
GVCN, GVBM theo kế hoạch 227 của PGD.
* Tổ chức ôn tập lớp 9 cho hai môn Văn, Toán theo kế hoạch
của PGD và của trờng, tổ chức họp PH lớp 9.
3. Công tác khác
Triển khai dạy nghề lớp 8, đảm bảo đến tháng 3 - 2012 học
sinh đủ điều kiện để thi nghề phổ thông đạt kết quả tốt.
Các tổ chuyên môn triển khai ít nhất mỗi tháng 02 chuyên đề
chuyên môn về bồi dỡng GV và bồi dỡng ngoại khóa cho học sinh.
Triển khai việc đánh giá xếp loại GV- NV và các mảng TB, TV,
đoàn độitheo thông t 43 hớng dẫn công tác thanh tra của BGDĐT và công văn 1436 của Sở GD-ĐT.
Do đó PHT phụ trách chuyên môn triển khai cụ thể từng nội
dung, quy trình để thực hiện, có đánh giá cụ thể theo giai
đoạn.
Nộp tin bài cho Website 01 tin, bài, ảnh/GV nội dung đi sâu
vào truyền thống các nhà giáo, xây dựng trờng đạt chuẩn Quốc
gia, xây dựng phong trào học tập của học sinh, gơng ngời tốt,
việc tốt v.v( Giao cho đ/c Cờng tập hợp báo cáo phần hành cuối
tháng và kiên quyết xử lý những cá nhân không chấp hành theo
kế hoạch)
Kiểm tra NBTH:
- Kiểm tra toàn diện: Liễu, Thức, Nhàn, Hơng, Hân, Mùi,
- Chuyên đề: Xuyến, Cờng, Hà A, Hà B, Loan, Sành.
- Phần hành: Viễn, Thủy, Thanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×