Tải bản đầy đủ

Thang 3

đánh giá công tác tháng 3/2012
1.Thực hiện chơng trình:
Đảm bảo chơng trình theo tiến độ (hoàn thành chơng trình tuần
29,5).
Một số môn còn chậm 1 tiết do nghỉ học để thi nghề lớp 8:
2.Công tác soạn giảng chấm chữa, vào điểm:
Ưu điểm:
Đa số giáo viên lên lớp đều soạn bài đầu đủ, thực hiện nghiêm túc
quy chế chuyên môn. GVBM đã thực hiện vào điểm ở sổ lớp đạt tỉ lệ
quy định
Các tổ đã hoàn thành bài dự thi thiết kế bài giảng E-Learning do
phòng tổ chức, biểu dơng các đc đã tích cực tham gia nh đc Thuỷ,
Liễu, đc Cờng, đc Lợi...
Tất cả các đ/c lên lớp đều sử dụng đồ dùng dạy học theo đăng ký.
GVBM đã chủ động sử dụng thiết bị thực hành trong các tiết học thực
hành (đc San, Việt, Nguyệt...). Giáo viên lên kế hoạch ở phiếu báo giảng
kịp thời đúng thời gian quy định
Công tác chấm chữa vào điểm cơ bản kịp thời, đảm bảo chế độ
theo quy định.
Hoàn thành công tác thi nghề tháng 3 đạt kết quả cao.
Những tồn tại:

Vào điểm ở sổ lớp (Lý 7C, Lý 8AB) còn chậm, cha đủ tỉ lệ, sau khi
nhắc nhở mới hoàn thành (đc Việt). Toán 7A, 7B, 7C (Đc Thức) vào điểm
1 giờ cha đúng quy định (cụ thể: Điểm 1 giờ phải ghi 8.0 thì đồng chí
chỉ ghi 8 ....)
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học cha thờng xuyên mà
chỉ dừng lại ở các tiết thao giảng, giáo viên cha tích cực sử dụng máy
chiếu trong các tiết dạy học bình thờng
Giáo viên cha chủ động phụ đạo thêm cho HS yếu kém
Dạy HĐNG khối 6 đ/c Trúc Anh, khối 7 đ/c Hòa cha ký sổ.
Trong việc tham gia dự thi thiết kế bài giảng E-Learning do phòng tổ
chức các tổ cha triển khai đồng bộ theo nhóm mà chỉ dừng lại từng cá
nhân, do đó những đc đợc phân công thiết kế thì tích cực làm còn
các giáo viên khác còn thờ ơ đứng ngoài cuộc, không quan tâm và không
biết đợc việc thiết kế bài giảng E-Learning là nh thế nào.
3. Công tác dự giờ thao giảng và công tác bồi dỡng:
Ưu điểm
Dự giờ thao giảng ở các tổ đợc tiến hành thờng xuyên đạt và vợt chỉ
tiêu quy định. Thông qua các tiết thao giảng, dự giờ đã chỉ ra những
tồn tại để khắc phục rút kinh nghiệm nhằm bồi dỡng GV.
Công tác bồi dỡng đội ngũ đợc BGH, các tổ CM, nhóm bộ môn chú
trọng, đặc biệt là dự giờ góp ý, giúp đở GV mới ra trờng.


Tổng số tiết thao giảng: 9 tiết (7 tiết xếp loại Giỏi, 2 tiết xếp loại
Khá).
Tồn tại:
4. Công tác bồi dỡng HS giỏi và ôn tập lớp 9.
Ưu điểm:
Tích cực triển khai dạy HS giỏi khối 6,7,8 theo kế hoạch nhà trờng.
Bớc đầu GV dạy đã thực hiện theo yêu cầu của chuyên môn về ch ơng trình, bài soạn, hồ sơ.
Biểu dơng đ/c Duyên, Hòa đã cố gắng với công tác bồi dỡng đội
tuyển Olimpic Anh 9 có em My đạt 300 điểm trong kỳ thi Olimpic cấp
tỉnh
Kết quả thi HSG khối 8 có 2 đội nằm trong tốp 10: Hoá 8, Sử 8
Các đội tuyển HSG khối 6,7 đang tăng cờng thời lợng bồi dỡng và sẽ
dự thi trong tháng 4.
Công tác dạy ôn tập lớp 9 đợc thực hiện đúng lịch, học sinh đi học
chuyên cần hơn trớc.
Tồn tại:
Giáo viên cha chủ động tăng buổi bồi dỡng cho các đội tuyển học
sinh giỏi ở giai đoạn cuối.
Kết quả thi HSG khối 8 có sự tụt hậu so với năm trớc: Hoá 8, Sử 8 xếp
thứ 7, Sinh 8 xếp thứ 12, Lý 8 xếp thứ 14 và Địa 8 xếp thứ 15. Tổng sắp
đồng đội Khối 11 xếp thứ 4 trong toàn huyện
Cha triển khai phân loại đối tợng học sinh trong quá trình dạy ôn
tập.
Công tác dự giờ dạy ôn tập cha đợc BGH chú trọng (phải tiến hành
nhiều trong tháng 4)
Việc kiểm tra đánh giá của GV đối với HS cha thật đợc chú trọng
trong quá trình dạy ôn tập cũng nh BD HSG.
5. Công tác kiểm tra nội bộ trờng học.
Những việc làm đợc:
- Kiểm tra sổ điểm về thực hiện chế độ cho điểm, vào điểm.
- Kiểm tra sổ đầu bài.
- Dự giờ kiểm tra đánh giá một số tiết dạy của GV.
- Kiểm tra hồ sơ của toàn bộ GV trong nhà trờng.
- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp.
Kết quả kiểm tra trong tháng:
- Kiểm tra toàn diện: (5 đc)
+ Đ/c Hâu xếp loại Tốt
+ Đ/c Loan xếp loại Tốt
+ Đ/c Quang xếp loại Khá
+ Đồng chí San xếp loại tốt
+ Đồng chí Xuyến xếp loại tốt
- Kiểm tra chuyên đề: (4 đc)


+ Đồng chí Minh xếp loại Khá
+ Đồng chí Trúc Anh xếp loại Khá
+ Đồng chí Hoà xếp loại Khá.
+ Đồng chí Sơn xếp loại Khá.
6. Công tác Th viện - Thiết bị - y tế học đờng:
a. Về th viện:
Ưu điểm:
- Tổ chức cho giáo viên mợn sách, báo theo đúng lịch của th viện.
- Đã cho giáo viên và học sinh mợn bổ sung sách tham khảo nhằm phục
vụ cho việc bồi dỡng HSG.
- Đã tiến hành hoàn chỉnh lại bộ hồ sơ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra
của Sở Giáo dục vào ngày 12/4.
- Phối hợp với nhóm cộng tác viên Th viện trong các hoạt động nh mợn
sách về cho các lớp, vệ sinh, sắp xếp kho sách.
- Hoạt động Th viện theo lịch quy định.
- Đôn đốc việc đọc sách báo của giáo viên và học sinh.
- Xử lý nghiệp vụ một số tài liệu mới nhập vào kho.
- Đa số giáo viên đã mợn sách báo 3 lợt/tháng/ngời theo đúng quy
định. Có một số giáo viên đã mợn sách từ 6-8 lợt/ngời/tháng nh cô Hà(b),
cô Duyên, cô Thủy, cô Mùi.
Tồn tại:
Phong trào đọc sách của HS đang còn ít. Nhập các mã sách cha hoàn
thành.
Đề xuất, kiến nghị:
- Phát động học sinh ủng hộ cho tủ sách của th viện đợc phong phú
hơn: Mỗi em 1 quyển sách tham khảo hoặc sách thiếu nhi.
- Mua thêm các loại tranh ảnh, bản đồ mới hơn.
b. Thiết bị:
Ưu điểm:
Nhân viên TB phục vụ nhu cầu về thiết bị, đồ dùng cho việc dạy và
học. Giáo viên lên phiếu báo kịp thời và tích cực sử dụng thiết bị dạy
học, biểu dơng một số đ/c: San, Hậu, Việt, Thơng
Vào sổ mợn và sổ nhật kí đồ dùng dạy học đầy đủ
Chuẩn bị máy chu đáo cho các tiết thao giảng cho các đ/c Xuyến,
Trúc Anh, Thuỷ, Quang, Loan.
Vệ sinh, lau chùi sắp xếp các phòng chức năng.
Lau chùi mực ở bàn ghế trong các phòng bộ môn
Tồn tại:
Cha có phòng tranh đảm bảo yêu cầu, đang để ở phòng kho hoá
học
Các phòng chức năng còn bẩn, học sinh ăn quà và nhổ kẹo cao su
bừa bãi, cụ thể:
Ngày 05/03/2012 (thứ 2): Phòng tin bẩn (lớp 8A,B ,7C học)


Ngày 16/03/2012 ( sáng thứ 6): Phòng tin bẩn ( lớp 8D,E học)
Cha làm lại chân ghế ở các phòng bộ môn
Đề xuất, kiến nghị:
+ Một số giáo viên dạy ở các phòng bộ môn cần nhắc nhở học sinh vệ
sinh lớp học sạch sẽ sau khi học xong, đặc biệt là phòng tin học
+ Giáo viên dạy ở phòng bộ môn cần quản lý học sinh chặt chẽ tránh
làm h hỏng thiết bị đặc biệt là các thiết bị điện tửTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×