Tải bản đầy đủ

THANG 1 doc

ĐáNH GIá Kế HOạCH THáNG 1/2012
1. Thực hiện chơng trình:
- Đảm bảo thực hiện chơng trình đúng tiến độ đến hết tháng đến
tuần 21.
Thực hiện coi chấm kiểm tra học kì I nghiêm túc báo cáo kịp thời cho
PGD.
- Tồn tại: Vẫn còn một số môn lớp GV cha thực hiên chơng trình giảm
tải theo quy định.
2. Công tác soạn giảng:
u điểm:
- Các tiết dạy có hiệu quả hơn, qua KTNBTH và thao giảng đã thấy rất
nhiều tiến bộ, có nhiều tiết khá và tốt. GV đã có thói quen sử dụng các ph ơng tiện đồ dùng dạy học có hiệu quả hơn, đặc biệt là sử dụng phơng
tiện dạy học hiện đại.
- Bộ phận chuyên môn đã triển khai các chuyên đề đổi mới về chủ
đề năm học, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học nh:
+ Hầu hết giáo viên đã soạn bài trên máy vi tính.
+ Các tổ chuyên môn tiến hành tổ chức thao giảng theo lịch
của chuyên môn.
- Công tác dự giờ thao giảng đã thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là
những tiết dạy giáo án điện tử
Tồn tại:

Đặc biệt việc sử dụng dạy học ở phòng nghe nhìn vẫn còn bế tắc ở
GV Anh văn, nhng cha có biện pháp, cha học hỏi ở các trờng bạn, nên việc
đa giáo án lên trình chiếu còn khó khăn, cha có phần viết bảng khi dạy
các tiết dạy ngoại ngữ. Do đó thời gian sắp tới GV Anh văn cần tập huấn
và triển khai chuyên đề dạy học ở phòng nghe nhìn tốt hơn.
- Việc sử dụng giáo án điện tử con dừng lại chủ yếu các tiết thao
giảng.
- Một số đc dạy kiến thức còn dàn trải không cô động kiến thức bài
học cho học sinh.
- Việc dự giờ học hỏi của các giáo viên trẻ còn hạn chế, cha chủ động
dự giờ đồng nghiệp, mà chỉ dừng lại dự giờ những tiết thao giảng. Việc
dự giờ giúp đỡ đồng nghiệp đối với các giáo viên có kinh nghiệm còn hạn
chế, Do đó hớng sắp tới yêu cầu tổ chuyên môn chủ động lên lich dự giờ
đối với tổ viên, đặc biệt các GV mới hợp đồng.
3. Công tác chấm chữa và cho điểm.
a. u điểm:
- Đa số thực hiện kiểm tra, nhiều bộ môn vào điểm khá kịp thời,
ra đề đúng trọng tâm, nộp đúng thời gian quy định.
4. Công BDHSG, phụ đạo HS yếu kém:
1. HS Giỏi:
- Đã thành lập đội tuyển HSG theo yêu cầu và đầy dủ các môn, đã
tiến hành bồi dỡng theo lịch.


- Lực lợng giáo viên bồi dỡng nhiệt tình, bám sát các chuyên đề của
PGD thực hiện đến nay đã hơn nữa chặng đờng.
- Học sinh khá tích cực, trong việc tham gia học tập, nhiều đội tuyển
có triển vọng đạt giải, nếu bồi dỡng tốt.
* Tồn tại :
- Công tác bồi dỡng h/s Giỏi đã đợc chú trọng, Song việc giám sát thực
hiện của BGH về thời gian về chơng trình, nội dung bồi dỡng cha chặt
chẻ.
Một số đội tuyển số lợng học sinh không đảm bảo, học sinh không
tham gia học đầy đủ.
Một số đội tuyển học sinh năng lực còn yếu, do đó cần lựa, bồi dỡng
thêm.
Một số giáo viên cha thực sự tâm huyết trong công tác bồi dỡng. Học
sinh còn cha hứng thú với việc học một số bộ môn.
Hớng khắc phục: Tăng cờng thời lợng bồi dỡng tuần 2-3 buổi. Chốt
danh sách chính thức và bồi dỡng giai đoạn cuối.
* HS yếu kém:
Ưu điểm:
Các loại hồ sơ phụ đạo theo lớp đầy theo triễn khai BDHSY theo môn.
Một số giáo viên chủ động BD học sinh lớp mình dạy theo kế hoạch cá
nhân.
Tồn tại:
Công tác phụ đạo học sinh yếu kém tuy đã triển khai qua một năm
học, và tiếp tục phát huy từ đầu năm, song hiệu quả đến nay vẫn cha
cao, tồn tại ở những điểm sau: ý thức học phụ đạo của HS cha cao nguyên
nhân chúng ta cha quyết tâm trong công tác này từ gvcn đến giáo viên
bộ môn.
Một số giáo viên cha chủ động BD theo kế hoạch của mình (luôn cho
rằng học sinh yếu, nhng cha chịu khó bồi dỡng thêm). việc bồi dỡng HS Y
cha thành thói quen
5. Công tác th viện và thiết bị:
a. Ưu điểm:
- Giáo viên lên phiếu báo đầy đủ kịp thời, bộ phận thiết bị th viện
cung ứng đầy đủ các loại ĐDDH, SGK, STK...
- Hoàn thành cơ bản các loại hồ sơ theo quy định.
- Phòng th viện thiết bị đã sắp xếp gon gàng ngăn nắp.
- Nề nếp đọc sách của giáo viên và học sinh tiến triển tốt.
b. Tồn tại:
- Một số giáo viên còn lên phiếu báo không đúng thời gian quy định.
Nhiều đc không lên phiếu báo trong nhiều tuần .
Tổ trởng không kiểm tra thờng xuyên việc lên phiếu báo củng nh sử
dụng trên lớp của giáo viên.
. Trồng và chăm sóc cây bóng mát.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×