Tải bản đầy đủ

Danh gia HD he thang 8

Đánh giá công tác hè 2011 và tháng 8
1. Công tác hè 2011:
* Ưu điểm:
- Nhìn chung nhà trờng đã triển khai nghiêm túc công
tác hè, xây dựng kế hoạch, lịch trực và các hoạt động hè.
- Đa số GV đã thực hiện tốt lịch trực, chấp hành tốt .
Nhà trờng không xảy ra mất mát tài sản, an ninh trật tự và
các vấn đề khác đều đảm bảo
* Tồn tại:
- Một số buổi, GV không chấp hành trực, đổi phiên trực
không báo cáo
- Một số GVCN không điều học sinh tham gia trực vệ
sinh
-Còn xảy ra hiện tợng phơi lúa, rơm rạ không xin phép,
cha dọn vệ sinh
2. Đánh giá công tác tháng 8:
a. Về đội ngũ:
+ Ưu điểm:
- Nhìn chung t tởng đội ngũ có nhiều biến chuyển
trong nhận thức và làm việc -Thể hiện rõ nhất trong phân
công nhiệm vụ nh phân công trực hè, tuyển dụng, coi thi, thi

nghề, tập luyện nghi thức, tuyển sinh, thi lại,và những công
việc phát sinh khác
Giáo viên có ý thức tự giác, khắc phục khó khăn hoàn
thành nhiệm vụ đợc giao.
- Tóm lại: Bớc vào năm học mới đội ngũ đã bắt nhịp với
công việc khá tốt, tự tin, đảm bảo uy tín trớc học sinh và
nhân dân, đặc biệt là tác phong công chức, ăn mặc lời nói,
xây dựng mối đoàn kết nội bộ một cách vững chắc
+ Tồn tại:
- Về t tởng: Đâu đó một số đ/c còn trốn nặng tìm
nhẹ, t tởng bảo thủ, trì trệ, cha xác định, nghề nghiệp rõ
ràng, cha có sự hy sinh cho tập thể trong công việc
chung.Nh đ/c Quang điều hành công tác lao động cha tốt,
đ/c Viễn tổ chức thực hiện quyết vôi ve hàng rào cha hiệu
quả
- Nhiều đồng chí tác phong lề mề, thực thi công việc
cha hiệu quả (trong đó có các đồng chí đảng viên). Nhiều
đồng chí cha chấp hành phân công các tổ chức nh công tác
Đội của TPT.


- Kế hoạch của đội TNTP trong công tác tập luyện nghi
thức cha mang tính kế hoạch, thay đổi liên tục, cha có sự
tham gia chỉ đạo tích cực của chi đoàn
* Đánh giá các tổ chức trong nhà trờng:
- Đã ổn định các đoàn thể đi vào hoạt động, công tác
đội đã có nhiều cố gắng, tạo đà cho phong trào có chuyển
hớng tiến bộ.
- Công đoàn đã làm tốt công tác hiểu hỷ
* Công tác số lợng :
- Tuyển sinh 100% (136/136)
* Tồn tại:
- Cha xử lý chuyển trờng và bỏ học.
- GV cha nắm chắc số lợng học sinh, báo cáo một số
đồng chí cha kịp thời.
* Công tác khác
- Thi lại kết quả 2 em ở lại lớp
- Lao động vệ sinh cha sạch sẽ : Rác còn nhiều
+ Bồn hoa cây cảnh cha trồng
+ Phòng vi tính cha thay đổi bàn ghếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×