Tải bản đầy đủ

Mau bien ban

Sinh hoạt chuyên môn tháng THáNG 10/2011
1. Thời gian: 14h00 ngày . (Tuần thứ 2 chiều thứ 5 hàng tháng)
2. Địa điểm: Phòng hội đồng nhà trờng.
3. Thành phần:
-Toàn thể s phạm nhà trờng:
Tổng số: . Vắng: .. (nêu tên)
- Chủ trì: Phó Hiệu trởng: Lê Đình Lý
Nội dung
I. Đánh giá hoạt động tháng 9 (tháng trớc)
Copy toàn bộ phần đánh giá của tháng (nên lợc bỏ một số việc không
quan trọng)
II. Kế hoạch tháng 10 (hiện tại)
Copy toàn bộ kế hoạch tháng.
III. Thảo luận:
Có thể cho một vài ý kiến.
Biểu quyết với đánh giá và kế hoạch của tháng:
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 17h00 cùng ngày
Phụ trách chuyên môn

Lê Đình Lý


Hồng Thủy, ngày tháng năm
Th ký

Phạm Thị Duyên

Lu ý: phần chữ đỏ chỉ là gợi ý.
Chúc sức khỏe và làm kịp tiến độ!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×