Tải bản đầy đủ

Bao cao thanh tra toan dien cua THCS xuan thuy

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-hạnh phúc
Xuân Thủy, ngày 21 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG
TẠI THỜI ĐIỂM 28/01/2013
A. TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC.
I. Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường:
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
*Biên chế đã giao: 23 người; Trong đó:
+ Cán bộ quản lý: 02
+ Giáo viên: 16
+ Nhân viên: 05
* Thực hiện theo đúng biên chế được giao.
1.2- Cân đối: Theo biên chế được giao từ tháng 8/2012 đến tháng 12/2012: Đủ
1.3- Trình độ của CBQL:
- Trình độ đào tạo: Đại học: 2đ/c
- Lý luận chính trị: Trung cấp CT: 02 ;

- Quản lý Giáo dục cấp tỉnh: 02;
- QLNN (chứng chỉ): 02;
- Chứng chỉ về Tin học: 2
- Chứng chỉ Ngoại ngữ: 01;
1.4- Chất lượng giáo viên:
- Tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn: 16/16, tỷ lệ 100 %;
- Tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn: 8/8, tỷ lệ 50%;
- Tỷ lệ giáo viên, nhân viên có trình độ về Tin học: 21/21 (100%)
- Tỷ lệ GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp: 7/16 (Tỷ lệ: 43,6%); Trong đó:
+ Giáo viên dạy dạy giỏi cấp huyện, tỉnh: 7/16, tỷ lệ 43,6%
2. Công tác Đảng, Đoàn trong trường học:
- Tổng số Đảng viên: 20/23 đạt tỷ lệ 87%; Chi đoàn: 6đ/c;
3. Kết quả xếp loại học kỳ I năm học 2012-2013:
- Xếp loại thi đua:
+ Chi bộ đảng năm 2012: Trong sạch vững mạnh.
+ Lao động tiên tiến: 18/23, tỷ lệ 78,3 %;
+ HTNV: 5/23, tỷ lệ 21,7%;
4. Thực hiện Kế hoạch phát triển năm học 2012-2013: Huy động học sinh: 280/280 với
tổng số 8 lớp/8 lớp theo kế hoạch giao.
II. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỘ MÁY
1. Nhà trường đã thành lập được các ban, hội đồng bước đầu phát huy được
tác dụng như:
- Hội đồng bộ môn nhà trường; Ban đổi mới giáo dục phổ thông;
- Ban bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY, ôn tập tuyển sinh lớp 10;
- Ban văn nghệ, thể dục thể thao; Các tổ CM, tổ HC-VP;
- Ban ATTT, ATGT, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, phòng chống bão lụt;
- Ban xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;
2. Nhà trường đã ban hành và thực hiện các loại quy chế:
- Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ trường học; Tiêu chuẩn thi đua; Quy định về
đạo đức nhà giáo, Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên; quyết định dạy thêm học
thêm;
Các loại quy chế đã thể hiện được tính công khai, dân chủ, tạo được không khí sư phạm
lành mạnh, đồng thuận trong đội ngũ, mọi người cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đảm
nhận;
3. Việc phân công và hoạt động của các Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:

1


Bảo đảm dân chủ, công khai trong việc bổ nhiệm, bố trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn,
cơ bản các tổ chuyên môn đã phát huy tinh thần trách nhiệm và thực thi nhiệm vụ theo đúng
quy định của Điều lệ nhà trường. Chế độ phụ cấp chức vụ cho cán bộ tổ chuyên môn theo đúng
quy định.
4. Tình hình cơ cấu đội ngũ: Đội ngũ cán bộ, giáo viên trên chuẩn đạt tỷ lệ cao
(56,5%); giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (03), cấp huyện (8) làm nòng cốt trong chuyên môn, đội
ngũ cơ bản đủ phục vụ cho hoạt động dạy-học;
5. Sự phối hợp giữa các đoàn thể trong nhà trường và công tác tham mưu với
địa phương:
Công tác phối kết hợp giữa nhà trường và các đoàn thể thực hiện khá tốt, tạo được sự
đồng bộ để cùng tham gia công tác quản lý dạy tốt, học tốt; Tích cực, thực hiện có hiệu quả
công tác tham mưu với địa phương, tạo được chuyển biến tốt trong việc chăm lo giáo dục học
sinh và tăng trưởng cơ sở vật chất;
6. Thực hiện chế độ chính sách, công tác hợp đồng lao động, phân công, sử
dụng lao động:
- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức đầy đủ đảm bảo các nội dung theo quy định về
công tác nhân sự.
- Giải quyết chế độ tiền lương, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ
cấp, chế độ ưu đãi theo Nghị định 35, Nghị định 61, xét hết thời gian thử việc cơ bản kịp thời;
quan tâm đến chế độ tiền lương, phụ cấp cho người hợp đồng lao động;
2. Công tác lưu giữ hồ sơ:
2.1. Hồ sơ viên chức: Phần lý lịch bổ sung hàng nămà cập nhật đầy đủ.
2.2. Hồ sơ giáo viên hợp đồng có hồ sơ và hợp đồng lao động;
B. CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT:
- Diện tích khuôn viên của đơn vị với diện tích là 6675 m 2 /280 học sinh = 23,4 m 2/hs;
Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các
khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp; khuôn viên đã được quy hoạch chi tiết
sử sụng đất theo quy định của UBND huyện Lệ Thủy.
- Có đủ phòng học đảm bảo cho 8 lớp học 2 ca; các phòng học được trang bị đủ bàn ghế
học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành; phòng học thoáng mát, đủ ánh
sáng, an toàn.
- Có phòng bộ môn theo quy định trường chuẩn quốc gia.
- Có đủ các phòng cho các bộ phận phục vụ học tập (Phòng HT, PHT, KT, VP, PHĐ….
Nhìn chung có đủ các phòng để phục vụ tốt cho hoạt động dạy học của đơn vị; Trong các
phòng được trang bị hệ thống quạt mát, máy vi tính , tủ bàn đủ để các bộ phận làm việc.
- Sân chơi, bải tập cơ bản đảm bảo rộng, tốt cho hoạt động học tập và vui chơi của
học sinh; bãi tập có đường chạy bê tông, sân cầu lông, sân bóng chuyền đảm bảo phục vụ
tốt cho công tác dạy và học.
- Công trình vệ sinh, bồn hoa cây cảnh trong đơn vị đảm bảo luôn sạch sẽ, hệ thống
nước sạch, có hệ thống nước rửa tay tách riêng hợp vệ sinh, tạo được môi trường thân thiện
trong nhà trường
C. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC.
I. Các nội dung thực hiện kế hoạch giáo dục:
1. Công tác tuyển sinh và quy mô trường lớp:
- Tuyển sinh lớp 6: 73/73= 100%
- Số lớp và số học sinh từng khối và toàn trường theo kế hoạch: 8 lớp, 280 học sinh
- Số lượng lớp, học sinh tại thời điểm 28/01/2013. Tổng : 8 lớp, 280 học sinh (Bình quân:
280 HS/8 lớp = 35 HS/ lớp- Hiện tai có 01 em nghỉ chữa bệnh dài ngày).
2. Tổ chức giảng dạy, học tập thực hiện chương trình nội dung, kế hoạch dạy các
môn học.
- Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học đầy đủ, điều chỉnh việc thực hiện chương
trình giảm tải theo đúng tinh thần và văn bản chỉ đạo của BGD&ĐT, Sở GD&DT, tiến độ thực
hiện chương trình đảm bảo hợp lý theo biên chế của năm học và tình hình thực tế của nhà
trường .

2


- Hồ sơ nhà trường đầy đủ theo quy định của Điều lệ nhà trường trung học. Nhà trường
đã xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch chỉ đạo trọng tâm của cấp học, nội dung kế hoạch, chất
lượng triển khai và tính khả thi của kế hoạch khá tốt.
- Hồ sơ tổ chuyên môn đầy đủ, cập nhật thông tin kịp thời, chất lượng đảm bảo, có
nhiều đổi mới.
- Trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém theo tinh thần
Công văn số 227 của PGD, kế hoạch bồi dưỡng HSG, tổ chức ôn luyện cho HS lớp 9, dạy nghề
PT từ tháng 10 năm 2012.
- Tổ chức dạy môn tự chọn Tin học đối với các khối lớp 6,7,8,9.
- Đã có biện pháp quan tâm chỉ đạo đến chất lượng ba môn công cụ Toán, Ngữ văn, Anh
văn; tổ chức dạy học phụ đạo cho học sinh yếu kém thông qua CLB;
3. Về thực hiện quy chế kiểm tra, thi, đánh giá xếp loại học sinh:
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh từng bộ môn theo TT số 58/ 2011/TT-BGD&ĐT,
chỉ đạo thực hiện đánh giá xếp loại đối với các môn TD, MT, Â.N theo đúng tinh thần của
BGD&ĐT, Sở GD&DT.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc cuộc vận động " Hai không", đánh giá đúng thực chất
chất lượng giáo dục của nhà trường
- Thực hiện kiểm tra, chấm chữa, trả bài, vào điểm các bộ môn kịp thời đúng quy chế
trong sổ điểm.
- Nền nếp kiểm tra, ý thức học tập của học sinh nghiêm túc, cơ bản thiết lập được chất l ượng dạy học, giáo dục thực chất.
* Kết quả HS Giỏi 3 năm liền kê: Học sinh giỏi cấp Huyện, cấp tỉnh; thi tuyển sinh lớp 10:

Năm học

HSG văn hóa cấp
huyện (TS giải)

HSG cấp tỉnh

HSG cấp quốc gia

(TS giải)

(TS giải)

Thi tuyển sinh lớp
10 THPT (xếp thứ)

Đồng
đội


nhân

Cá nhân

Cá nhân

Huyện

Tỉnh

2009 -2010

4

18

5

0

20

46

2010-2011

5

19

5

0

6

12

0

15

32

2011-2012

1
22
9
* Kết quả tốt nghiệp THCS 3 năm liền kề
TS HS lớp 9
Dự xét

Được công
nhận TN

Tỷ lệ

2009-2010

83

83

100%

2010-2011

80

80

100%

Năm học

Ghi chú

2011-2012
76
75
98,6%
* Xếp loại chất lượng giáo dục 3 năm liền kề - Xếp loại hạnh kiểm:
Tốt

Khá

TB

Yếu

Năm học

TS
HS

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2009-2010

300

169

56,3

116

38,7

15

5,0

0

0

2010-2011

292

181

62,0

95

32,5

12

4,1

4

1,4

2011-2012

285

177

62,1

95

33,3

13

4,6

0

0

Kỳ I (2012-2013)

279

164

58,8

102

36,6

13

4,6

0

0

- Xếp loại học lực ( cuối kỳ I 2012-2013)
Năm học

SL

Giỏi
SL

Khá
%

SL

TB
%

SL

Yếu
%

SL

Kém
%

2008-2009

362

47

13,0

126

34,8

173

47,8

15

4,1

2009-2010

300

37

12,3

103

34,3

154

51,3

6

2,0

SL
0
0

%
0
0

3


2010-2011

292

49

16,8

114

39,0

121

41,4

8

2,7

0

0

2011-2012

285

36

12,6

110

38,6

137

44,9

02

0,7

0

0

Kỳ I (20122013)
279
45
16,1
95
34,1
102
36,6
37
13,3
0
0
4. Về cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở GD- ĐT.
Có sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ, thực hiện cấp phát bằng, lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.
5. Hoạt động sư phạm của nhà giáo
- Đạo đức, phẩm chất lối sống của đội ngũ:
+ Chấp hành đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
+ Luôn giữ vững đạo đức, phẩm chất của nhà giáo .
+ Đoàn kết, trung thực, quan hệ đúng mực với phụ huynh và học sinh.
- Kết quả công tác được giao:
+ Thực hiện quy chế chuyên môn (soạn bài, kiểm tra chấm chữa) nghiêm túc.
+ Giờ dạy trên lớp nhìn chung xác định được chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản, vận dụng
phương pháp phù hợp, ứng dụng được công nghệ thông tin vào trong dạy học thường xuyên và
khá hiệu quả.
+ Kết quả các tiết dạy đều đạt từ khá trở lên, nhiều tiết đạt loại giỏi.
+ Kết quả kiểm tra chất lượng từ đầu năm học đến nay nhìn chung đạt mức khá tốt.
6. Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc
phòng, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề.
- Thực hiện đầy đủ, đúng chương trình dạy học môn GDCD. Tổ chức thực hiện nghiêm túc có
hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Chăm lo giáo dục đạo đức học sinh, HS lễ phép chăm ngoan, không có học sinh vi phạm
pháp luật.
- Chương trình giáo dục thẩm mỹ, thể chất được thực hiện đúng quy định.
- Chú trọng chăm lo sức khỏe học sinh, không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra.
- Học sinh ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, có đồng phục mùa hè và đồng phục mùa đông, đồng
phục thể dục, phù hiệu, đảm bảo tư cách người đội viên khi đến trường theo quy định.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể như tổ chức đêm Hội rằm trung thu, hàng
tuần tổ chức các trò chơi dân gian, ca múa hát tập thể, văn nghệ, và tổ chức các hoạt động
chào mừng ngày 20-10, 20-11, 22-12,... tham gia giáo dục pháp luật về an toàn giao thông,
tham gia các hội thi do Hội đồng Đội các cấp phát động
- Thực hiện tốt việc ủng hộ quỹ học sinh nghèo vượt khó, quỹ bạn nghèo, quỹ ủng hộ học
sinh có nguy cơ bỏ học.
7. Thực hiện kế hoạch PCGD :
- Tiếp tục giữ vững kết quả phổ cập THCS một cách vững chắc.
- Tiến hành điều tra, xử lý số liệu phổ cập THPT trên địa bàn theo quy định.
- Hoạt động PCGD nề nếp, thường xuyên, quy củ thực chất, Chất lượng PCGD đạt cao và vững
chắc. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15- 18 tuổi Tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 94,01%.
D. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG
1. Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội.
- Bám sát văn bản chỉ đạo năm học của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT và của bậc học; căn cứ
vào thực tiễn của địa phương, nhà trường để xây dựng kế hoạch tổng quát, kế hoạch chuyên đề
trọng tâm.
- Về số lượng hệ thống kế hoạch: Đầy đủ theo yêu cầu bao gồm Kế hoạch năm học 20122013; Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; Kế hoạch hoạt động chuyên môn, kế hoạch đổi mới phương
pháp dạy học; Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; Kế hoạch hoạt động
TDTT và các câu lạc bộ; Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp; Kế hoạch bồi dưỡng Kế hoạch
chỉ đạo hoạt động thư viện, thiết bị; Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; Kế hoạch thực hiện
an toàn TTTH; Kế hoạch phòng chống lụt bão; Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trường học; Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Trường học thân thiện, học sinh tích
cực"; Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu; Kế hoạch dạy ôn tập lớp 9; Kế hoạch thực hiện cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, …

4


- Về chất lượng: Đa số các kế hoạch đã thể hiện được mục tiêu, hệ thống giải pháp thực
hiện tính khả thi khá cao.
- Tổ chức triển khai đồng bộ tất cả các kế hoạch, hiệu quả đạt được tại thời điểm này cơ
bản đạt yêu cầu chỉ đạo.
2. Quản lý hồ sơ nhân sự và bố trí, sử dụng, kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân
viên:
- Hiệu trưởng đã ban hành các Quyết định theo thẩm quyền của đơn vị để triển khai
thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định (Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, Hội đồng
khoa học, Ban phòng chống lụt bão, Quyết định cử tổ trưởng, tổ phó ...).
- Tuyển dụng: Năm 2010-2011 tuyển dụng 01 GV Lý - Tin, 01 nhân viên y tế. Năm học
2011-2012 và năm 2012-2013 chủ yếu là hợp đồng thay thế nghỉ sinh.
- Quản lý hồ sơ nhân sự, sổ sách theo đúng Điều lệ nhà trường và quy định của các cấp
có thẩm quyền, sắp xếp hồ sơ viên chức khoa học, bảo quản khá tốt.
- Sắp xếp, bố trí, phân công lao động viên chức đúng chuyên ngành đào tạo, đúng chế
độ quy định. Nhà trường đã kịp thời hợp đồng giáo viên, nhân viên để giảng dạy và đảm trách
các phần hành theo biên chế được giao khi có giáo viên, nhân viên trong thời gian nghỉ chế độ.
- Công tác bồi dưỡng nhà giáo: Nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện về công tác đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, quản lý Nhà nước cho CBQL và trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, kiến thức tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo được phong trào
tự học tự bồi dưỡng trong đơn vị; quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên mới.
- Quản lý kỷ luật lao động nghiêm túc, tuân thủ việc dạy thêm, học thêm; cơ bản thực
hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
-Thực hiện công tác thuyên chuyển, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên đúng
quy định.
- Quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh nhìn chung cơ bản nghiêm túc, bảo đảm
học sinh đến trường an toàn; có chính sách quan tâm đến đối tượng học sinh nghèo khó, học
sinh cá biệt.
3. Thực hiện Quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường:
- Đã xây dựng các quy chế của đơn vị (Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội
bộ, tiêu chuẩn thi đua, ....) theo đúng tinh thần chỉ đạo, nội dung các quy chế cơ bản hợp lý với
điều kiện thực tế của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trường học, có tiêu chí thi đua, hồ sơ theo dõi
về công tác thi đua hàng năm.
- Kết quả trong 2 năm học qua và đầu năm học này, nhà trường không có việc khiếu
nại, tố cáo xảy ra.
4. Công tác kiểm tra của thủ trưởng cơ sở giáo dục theo quy định:
- Hàng năm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học;
triển khai thực hiện có nề nếp, kỉ cương, theo đúng quy trình: Năm học 2011-2012 hiệu trưởng
đã kiểm tra toàn diện 50% giáo viên, kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên và các phần hành;
Năm học 2012-2013, đến thời điểm 29 tháng 11 năm 2012, hiệu trưởng đã kiểm tra toàn diện
05 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 04 giáo viên, kiểm tra 100% các phần hành trong nhà trường.
5. Tổ chức cho CB- GV- NV- HS tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện chế
độ chính sách đối với CB- GV- NV- HS:
- Tổ chức cho CB- GV- NV tham gia các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức, giao lưu
bóng chuyền, văn nghệ, TDTT và các hoạt động kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tổ chức
cho học sinh viếng di tích lịch sử Xuân Bồ, thăm BCH quân sự huyện Lệ Thủy và thăm gia đình
chính sách ở thôn Phan Xá nhân kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, các ngày lễ lớn;
tham gia đầy đủ tích cực các cuộc vận động đóng góp xây dựng các nguồn quỹ nhân đạo xã
hội do công đoàn và ngành phát động; tham gia hiến máu nhân đạo, .....
- Thực hiện nghiêm túc, đúng chính sách về tuyển dụng viên chức. Sử dụng và phân
công lao động, bố trí đội ngũ đúng chuyên môn và khả năng từng người.
- Phối hợp với địa phương để làm thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh theo
Nghị định 49.
- Thực hiện chính sách về tiền lương và các chế độ khác cho giáo viên đầy đủ, kịp thời.
6. Quản lý hành chính, tài sản, tài chính của nhà trường:

5


- Quản lý, sử dụng nguồn tài chính đúng mục đích theo quy định của nhà nước và theo
quy chế chi tiêu nội bộ trường học, đảm bảo pháp lệnh kế toán.
- Có đủ các loại hồ sơ thu, chi rõ ràng, theo quy định; hành tự chứng từ đầy đủ, cập nhật
kịp thời.
- Thực hiện đúng chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Có hồ sơ theo dõi quản lý tài sản của đơn vị theo đúng quy định, và đã cập nhật vào
phần mềm. Tổ chức kiểm tra, kiểm kê thực hiện đúng quy định.
- Đã có sự đầu tư tăng trưởng tài sản cố định trong nhà trường.
7. Công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục:
- Coi trọng và thực hiện khá tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương, phối hợp
chặt chẽ với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường cũng như Ban đại diện cha mẹ học sinh,
Hội khuyến học xã,... nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn góp phần vào
việc nâng cao hiệu quả giáo dục.
- Tổ chức cho đội ngũ và giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động do địa phương tổ
chức, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến với phụ
huynh và học sinh để tạo nên khối đoàn kết nhất trí cao trong các hoạt động.
8. Phối hợp công tác giữa cơ sở giáo dục với các đoàn thể quần chúng, Ban đại
diện cha mẹ học sinh:
- Xây dựng được kết hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ban đại diện cha mẹ
học sinh khá chặt chẽ, đã tạo được sức mạnh xã hội hóa giáo dục góp phần cũng cố trường đạt
chuẩn quốc gia.

Nơi nhận:
- PGD Lệ Thủy;
- Lưu:VT;
.

HIỆU TRƯỞNG
.

Lê Ngọc Thành

6


7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×