Tải bản đầy đủ

bao cao thùc hiön cuäc vën ®éng nãi kh«ng víi tiªu côc

báo cáo

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động
" Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục "
Trờng THCS Sen Thủy
Năm học 2006 - 2007 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng là năm toàn ngành giáo dục, toàn xã hội thực hiện cuộc vận
động" Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục ".
Hởng ứng cuộc vận động của bộ trởng bớc vào năm học trờng
THCS Sen Thủy đã tổ chức nghiên cứu quán triệt tinh thần cuộc vận
động ngay sau khi tiếp thu ở huyện về.
I. Việc thực hiện nội dung chống tiêu cực.

* Công tác quán triệt, tuyên truyền.
Từ 28 - 30 / 8 : Học tập chỉ thị thực hiện cuộc vận động của bộ
trởng và QĐ của phòng.
Từ kế hoạch của phòng giáo dục đã đợc tiếp thu trao đổi ở hội
nghíau khi về trờng đã thông qua hội nghị cốt cán trờng gồm chi
bộ, BGH, chi đoàn, đội thiếu niên tiền phong. Kế hoạch tổ chức

thực hiện cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục " của trờng đợc các đồng chí lãnh
đạo chủ chốt tán thành và thống nhất cao.
Ngày 5/ 9 / 20006 trong lễ khai giảng tổ chức toàn trờng đã
cam kết thực hiện cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục "có đại diện chi bộ, nhà trờng
công đoàn, đoàn thanh niên. đội thiếu niên và đại diện học sinh là
là liên đội trởng, giáo viên.......
Từ kế hoạch và cam kết thực hiện cuộc vận động trên không
chỉ trong giáo viên học sinh, nhà trờng đã tranh thủ các diễn đàn


trong các hội nghị ở địa phơng để lãnh đạo địa phơng, các
đoàn thể, xác định và cùng hởng ứng thực hiện.
- Trong hội nghị phụ huynh đầu năm ngày 17 - 9 - 2006 nhà trờng đã chỉ đạo đa kế hoạch và cam kết thực hiện cuộc vận động
trên cho phụ huynh biết, nắm và cùng hởng ứng thực hiện.
- Đối với học sinh, trong buổi chào cờ sinh hoạt lớp, hoạt động tập
thể tuyên truyền phổ biến cho học sinh nội dung tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích đối với học sinh là gì? những biểu hiện nào
cần chống : Đó là trong kiểm tra, học tập cần tự giác tự lực làm bài,
không quay cóp, ỉ lại, không chuẩn bị tài liệu trớc lúc kiểm tra.....
* Việc thực hiện kế hoạch dạy học.
- Chơng trình kế hoạch dạy học là pháp lệnh.Trong năm qua cán
bộ giáo viên của trờng đã xác nhận đây là một trong những nội
dung của tiêu cực nên đã thực hiện chơng trình khá nghiêm túc nên
không có hiện tợng cắt xén chơng trình và nội dung dạy học.
- Trong học kỳ qua trong trờng không có giáo viên dạy thêm và
học sinh học thêm dới bất cứ hình thức nào.
Tăng cờng áp dụng đổi mới phơng pháp dạy học
- Quán triệt trong việc cho điểm đánh giá.Trong học kỳ I qua
kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề không có hiện tợng cho
điểm tuỳ tiện đánh giá sai lệch học sinh qua kết quả kiểm tra thờng xuyên và bài kiểm tra định kỳ.
Đặc biệt trong học kỳ I trờng đã tổ chức bố trí lịch kiểm tra
theo quy trình hớng dẫn. Các lớp kiểm tra đều có 2 giáo viên coi thi
làm đúng trách nhiệm, học sinh không đợc mang tài liệu vào phòng
thi. Riêng 3 môn: Văn, Toán , Anh lớp 9 sắp xếp thứ tự a,b,c toàn trờng mỗi phòng thi không quá 30 em, nên trong đợt kiểm tra học kỳ
một vừa qua không có học sinh vi phạm quy chế.


Trong chấm bài giáo viên đã bám sát đáp án và hớng dẫn chấm 2
môn Toán, Văn làm tròn theo hớng dẫn (0.5) các môn còn lại làm tròn
theo QĐ 40.
Việc cộng điểm xếp loại chính xác, đúng quy trình kiểm tra
cha phát hiện sai sót
Đánh giá xếp loại hạnh kiểm thực hiện đúng quy trình từ việc
dự kiến hạnh kiểm của GVCN, thông qua ý kiến của giáo viên có dạy
ở lớp đó và cuối cùng GVCN duyệt trực tiếp với hiệu trởng và tổng
phụ trách đội.
- Việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trờng học theo đúng kế
hoạch đề ra, bảo đảm kiểm tra toàn diện 25 % giáo viên trong học
kỳ I ( 6 đ/c) và kiểm tra chuyên đề 2 lợt / năm đối với tất cả các
phần hành.
II. Thực hiện nội dung chống bệnh thành tích
Từ tinh thần chống bệnh thành tích trong giáo viên lãnh đạo trờng
đã phổ biến cho cán bộ giáo viên học tập các văn bản quy phạm
pháp luật khen thởng của nhà nớc hớng dẫn về công tác thi đua khen
thởng của bộ và sở để giáo viên nắm đợc các tiêu chí cho từng
danh hiệu thi đua cụ thể, và cho giáo viên đăng ký thi đua ngay từ
đầu trong hội nghị cán bộ giáo viên.
- Từ nhiệm vụ bậc học trờng đã đa ra các chỉ tiêu cho cán bộ giáo
viên bàn bạc thống nhất để từ đó có hớng phấn đấu
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học lãnh đạo trờng đã
luôn nghe ngóng, kiểm tra để phát hiện kịp thời những điển
hình trong dạy học và học tập nh đồng chí Minh giáo viên dạy vật
lý trong quá trình giảng dạy đồng chí Minh luôn gắn với phòng bộ
môn và lấy đèn chiếu làm phơng tiện dạy học
- xây dựng 2 giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi huyện. ( đ/c Minh,
Nhàn)


- Đánhg giá bình xét thi đua kỳ I dân chủ không chạy theo thành
tích.
* Kết quả đạt đợc.
Sau một học kỳ thực hiện cuộc vận động " Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục "tuy là bớc đầu nhng
đén nay sau khi sơ kết học kỳ I phần nào đánh giá đúng thực chất
học sinh.
- Không có hiện tợng cho điểm tuỳ tiện.
- Cộng điểm xếp loại đánh giá học sinh tơng đối chính xác
- Chỉ sổ đánh giá chất lợng các môn học gần sát với thực tế hơn.
- Học sinh có động lực học thực chất hơn trớc đây.
- Giáo viên đã có định hình dạy thật, đánh giá thật
* Kết luận:
Tuy là bớc đầu thực hiện song cuộc vận động " Hai không" do bộ
trởng phát động phần nào chuyển biến đợc nhận thức trong cán bộ
công chức, học sinh trong toàn trờng. Trả lại giá trị thực chất của
phong trào dạy học, khơi dậy lòng tự trọng của thầy cô và trò đúng
đắn ,tự giác có trách nhiệm.
Sen Thủy, ngày 15

tháng 01 năm

2007
Hiệu trởng

Đinh Văn SắtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×