Tải bản đầy đủ

BIen ban coi thi thu nam hoc 11 12

Phòng GD&Đt Lệ Thuỷ
Trờng THCS Phong Thuỷ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thuỷ, ngày 15 tháng 6
năm 2012

Biên bản
coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10
năm học: 2011- 2012
Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2012
Tại trờng THCS Phong Thủy
Đồng chí Lê Trung Chinh đọc quyết định thành lập Hội đồng
coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012 đợt I. đồng
thời kiểm tra công tác chuẩn bị .
Tiến hành phân công coi thi .
Thời gian
Phòng Phòng Phòng
Ghi

Buổi
Phòng I
II
III
IV
chú
7h00
Giang
Hằng
Thái
Lu
Môn Toán
9h00
Hảo
Thảo
Tâm

9h15
Thái
Lu
Giang
Hằng
Môn Anh
10h15

Hảo
Thảo
Tâm
*Tiếp theo, Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi: Nghiêm
túc, bình thờng, và kết thúc buổi thi sáng.
Buổi chiều: 15/6 tiến hành phân công coi , thi buổi Chiều:
Phòng Phòng Phòng
Ghi
II
III
IV
chú
14h00
Tâm

Hảo
Thảo
Môn Văn
16h00
Lu
Giang
Hằng
Thái
Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi chiều: Nghiêm túc,
bình thờng, và kết thúc coi thi
*Tiếp theo
Phân công chấm - tổng hợp kết quả
(Có danh sách kèm theo)
Buổi

Thời gian

Phòng I

Mụn Toỏn: Tho - Ho
Mụn Anh: Thỏi Giang - Hng
Mụn Vn: PLý - Tõm
Chủ tịch Hội đồng
Th ký

P. chủ tịch hội đồng


Lê Trung Chính

Dơng Văn Minh

Võ Thị Làn

Chữ ký Các thành viên coi và chấm thi:
Họ và tên
1/ Bà: Phạm Thị Lý
2/ Bà Mai Thị Hơng
Giang
3/ Ông: Nguyễn Đăng Lu
4/ Ông: Hoàng Quảng
Hảo

Chữ ký

Họ và tên
5/ Bà:
Xuân
6/ Bà:
Tâm
7/ Bà:

Hoàng Thị
Thảo
Nguyễn Thị
Ngô Thị Hằng

8/: Bà: Trần Thị Hồng
Thái

Chữ ký


Phòng GD&Đt Lệ Thuỷ
Trờng THCS Phong Thuỷ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thuỷ, ngày 20 tháng 6
năm 2012

Biên bản
coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10
năm học: 2011- 2012
Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2012
Tại trờng THCS Phong Thủy
Đồng chí Lê Trung Chinh đọc quyết định thành lập Hội đồng
coi, chấm thi thử tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 đợt II. đồng
thời kiểm tra công tác chuẩn bị .
Tiến hành phân công coi thi .
Thời gian
Phòng Phòng Phòng
Ghi
Buổi
Phòng I
II
III
IV
chú
7h30
Giang
Hằng
Thái
Lu
Môn Văn
9h30
Hảo
Thảo
Tâm

9h45
Thái
Lu
Giang
Hằng
Môn Anh
10h45

Hảo
Thảo
Tâm
*Tiếp theo, Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi: Nghiêm
túc, bình thờng, và kết thúc buổi thi sáng.
Buổi chiều: 20/6 tiến hành phân công coi , thi buổi Chiều:
Phòng Phòng Phòng
Ghi
II
III
IV
chú
14h00
Tâm

Hảo
Thảo
Môn Toán
16h00
Lu
Giang
Hằng
Thái
Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhận xét buổi thi chiều: Nghiêm túc,
bình thờng, và kết thúc coi thi
*Tiếp theo
Phân công chấm - tổng hợp kết quả
Buổi

Thời gian

Phòng I

Mụn Toỏn: Tho - Ho
Mụn Anh: Thỏi Giang - Hng
Mụn Vn: PLý Tõm


Chủ tịch Hội đồng
Th ký

Lê Trung Chính

P. chủ tịch hội đồng

Dơng Văn Minh

Võ Thị Làn

Chữ ký Các thành viên coi và chấm thi:
Họ và tên
1/ Bà: Phạm Thị Lý
2/ Bà Mai Thị Hơng
Giang
3/ Ông: Nguyễn Đăng Lu
4/ Ông: Hoàng Quảng
Hảo

Chữ ký

Họ và tên
5/ Bà:
Xuân
6/ Bà:
Tâm
7/ Bà:

Hoàng Thị
Thảo
Nguyễn Thị
Ngô Thị Hằng

8/: Bà: Trần Thị Hồng
Thái

Chữ ký


Phòng GD&Đt Lệ Thuỷ
Trờng THCS Phong Thuỷ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thuỷ, ngày 01tháng 7 năm
2012

Biên bản
hội đồng họp xét lên lớp ở lại sau thi lại
năm học: 2011- 2012
I/ Địa điểm, thời gian:
Hôm nay, Tại văn phòng trờng THCS Phong Thủy
Hội đồng gồm có:
1/ Ông: Lê Trung Chính
Hiệu trởng
- Chủ tịch

2. Ông: Dơng Văn Minh P.Hiệu trởng
- Phó chủ tịch HĐ
3/ Bà: Võ Thị Làn
Nhân viên VP
- Th ký
4/ Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo Tổ trởng tổ KHTN - Ban viên
5/. Bà: Phạm Thị Lý
TT KHXH
- Ban viên
Cùng toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp 6, 7, 8 củ-Đại diện GVBM.
II/ Nội dung
Nội dung
- Căn cứ vào Thông t số 58/2011/TT-BGD-ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ
GD&ĐT về ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và
THPT.
- Căn cứ Công văn Hớng dẫn ôn thi lại , xét lên lớp ở lại lớp của phòng
GD Lệ thủy;
- Căn cứ vào kết quả thi lại của học sinh ngày 31/6/2012
( có danh sách kèm theo).
-Tổng số học sinh phải thi lại
28 em.
+ Số học sinh có mặt:
27 em.
+ Số học sinh vắng mặt: 01 em.
Trong đó:
+ Đợc lên lớp sau khi thi lại : 17 em.
+ Số học sinh phải ở lại lớp: 11 em. ( 01 em bỏ thi)


Nay hội đồng quyết định những em có đủ điều kiện đợc lên lớp
gồm: 17 em,
- ở lại 11 em. ( có danh sách kèm theo).
Ông hiệu trởng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh thi
lại ghi kết quả xét thi lại vào sổ điểm, học bạ và báo cho học sinh
vào học các lớp mới.
- Hội đồng họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.
Chủ tịch hội đồng
Th ký

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

Các thành viên

Họ và tên
1/ Bà: Phạm Thị Lý
2/ Bà: Nguyễn Thị Hơng
3/ Bà: Diệp Thị Lệ
Thủy
4/ Bà: Trơng Thị Lý
5/ Bà Võ Thị Hồng
Giang
6/ Ông: Nguyễn Hồng
Thục
7/ Ông: Hoàng Quảng
Hảo

Chữ ký

Họ và tên

8/ Bà: Hoàng Thị
Xuân Thảo
9/ Bà: Lê Thị Lĩnh
10/ Bà: Nguyễn Thị
Tâm
11/ Bà: Ngô Thị Hằng
12/: Bà: Trần Thị Hồng
Thái
13/Ông: Lâm Thái
Tuyến

Chữ kýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×