Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TOAN


Toán
TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG
SỐ THẬP PHÂN

* KIỂM TRA BÀI CŨ
+ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
132 kg=..........
0,132 tấn
+ Kể tên các đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé.
Tấn tạ yến kg

hg

dag

gToán
TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG
SỐ THẬP PHÂN

Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
5 tấn 132kg = ….. tấn?
Cách làm:
5 tấn 132 kg = 5

132

tấn

=

1000

Vậy: 5 tấn 132 kg = 5, 132 tấn

5, 132 tÊn


Toán
TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG
SỐ THẬP PHÂN

LUYỆN TẬP:

Bài 1:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4 tấn 562 kg = 4,562 tấn
b) 3 tấn 14kg = 3,014 tấn
c) 12 tấn 6kg = 12,006 tấn
d)

500kg = 0,5 tấn


Toán
TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG
SỐ THẬP PHÂN

Bài 2:
Viết các số đo sau đây dưới dạng số thập phân:
a) Có đơn vị đo là Kg: b) Có đơn vị đo là tạ:
2kg 50g = 2,05kg
10kg3g = 10,003kg

2 tạ 50kg = 2,5 tạ

45k g23g = 45,023kg
500 g = 0,5kg

34kg = 0,34 tạ

3 tạ 3kg = 3,03 tạ

450 kg = 4,5 tạ


Toán
TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG
SỐ THẬP PHÂN

Bài 3:
Tóm tắt
*

1 ngày: 1 con:

9kg thịt.

* 30 ngày: 6 con: … tấn thịt?


Toán
TIẾT 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG
SỐ THẬP PHÂN

Bài giải
Lượng thịt cần để nuôi 6 con sư tử đó trong 1 ngày là:
9 x 6 = 54 (Kg )
Lượng thịt cần để nuôi 6 con sư tử đó trong 30 ngày
là:
54 x 30
1620
kg==1620
1,62( Kg)
tấn
Đáp số: 1,62 tấn


XIN CẢM ƠN CÁC
THẦY CÔ GIÁO
CÙNG CÁC EM ĐÃ
THAM DỰ TIẾT HỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×