Tải bản đầy đủ

Chuyên đề đánh giá chương trình dạy thêm học thêm

UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ
Thanh tra viên: Lê Đình Lý
Nhiệm vụ phân công: Thanh tra chuyên đề hoạt động dạy thêm, học thêm và
nâng cao chất lượng lớp cuối cấp.
Đơn vị được thanh tra: Trường THCS Xuân Thuỷ
Sau khi nghe báo cáo của nhà trường, thực hiện kiểm tra thực tế và kế hoạch,
hồ sơ về “Công tác dạy thêm học thêm và nâng cao chất lượng lớp cuối cấp”
thanh tra viên luận sau:
1.Ưu điểm:
Có đủ hồ sơ về đạy thêm học thêm, đã có sự phân công giảng dạy hợp lí. Giáo
viên có đủ hồ sơ về dạy học sinh yếu kém cũng như dạy các lớp cuối cấp.
Nhà trường đã tổ chức: Ôn thi tuyển sinh 2 lớp, phụ đạo học sinh yếu kém
trong học tập theo lớp.
Ôn tuyển sinh Triển khai kế hoạch đồng bộ từ trường, đến Tổ chuyên môn và

cá nhân. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2012, thời lượng 2 buổi/tuần. Trong đó
xác định các giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Toán, Văn, Tiếng
Anh .
Các quy định về dạy ôn, học thêm nhà trường thực hiện nghiêm túc ở cấp
trường.
Chuyên môn đã chỉ đạo GV xây dựng chương trình, thống nhất chương trình
giữa hai GV dạy lớp 9.
Đến nay, 2 môn Toán, Văn đã thực hiện 52/90 tiết ôn theo quy tiết của
chương trình đợt 1.
Nhà trường đã có các hệ thống giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng
tuyển sinh, cụ thể:
* Công tác chỉ đạo và quản lý.
Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch sát kịp với yêu cầu, nhiệm vụ về công
tác ôn thi tuyển sinh của ngành và của Nhà trường. Chuyên môn đã hướng dẫn đội
ngũ thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách quy định.
Thực hiện quán triệt nhiệm vụ ôn tuyển sinh cho học sinh, cho đội ngũ, cho
phụ huynh qua họp phụ huynh;
Tổ chức cho học sinh đăng ký tham gia học tập 2 môn Toán, Ngữ văn theo
đơn.
Tổ chức GV dạy khối 9 thống nhất và lập chương trình trước lúc dạy học
Thực hiện mạng lới chỉ đạo chặt chẽ, phân rõ trách nhiệm của các thành viên
trong Hội đồng ôn thi tuyển sinh.
Đã tổ chức họp toàn thể phụ huynh 02 lần trong học kỳ qua.
Thực hiện kiểm tra đột xuất và định kỳ về thực hiện chương trình, quy chế
chuyên môn, hồ sơ sổ sách.


Nhà trường lập danh sách gửi P.GD cấp giấy phép đầy đủ cho những gv tham
gia dạy ôn theo quy định.
* Đối với giáo viên:
Thực hiện tốt công tác dạy ôn tập đó là dạy ôn kết hợp với luyện, không luyện
thay cho ôn, không dạy tủ, ôn đủ các dạng bài, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh.
Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Chú trọng ôn luyện kiến thức kết hợp với rèn luyện kĩ năng làm bài ở lớp
cũng như ở nhà.
* Đối với học sinh.
Nhận thức rõ trách nhiệm học tập.
Tham gia các buổi học ôn tuyển sinh đẩy đủ.
Ôn luyện kiến thức kết hợp với việc rèn luyện kĩ năng.
2.Tồn tại:
Công tác ôn tuyển sinh kết quả 3 năm kiên kề chưa cao và có dấu hiệu đi
xuống so với các trường trong huyện, chưa tương xứng với thành tích của trường
đạt chuẩn quốc gia, của trường vùng thuận lợi: Cấp huyện năm 2009 – 2010 thứ
9/26, năm 2010 - 2011 thứ 20/26, năm 2011 - 2012 thứ 15/28.
Chưa bám sát công văn chỉ đạo PGD để có các biện pháp nâng cao chất lượng
tuyển sinh, đặc biệt đối bộ môn Văn, Toán, để cải thiện vị thứ. Việc phân luồng đối
tượng sau tốt nghiệp THCS chưa thực hiện.
Việc phân loại đối tượng học sinh trong bồi dưỡng trong ôn tập chưa thực hiện
(trên thực tế cũng như kế hoạch).
Kế hoạch của ban giám hiệu chưa phân tích chất lượng cụ thể kết quả chi tiết
từng lớp, từng môn của từng người dạy nên chưa đánh giá được chất lượng riêng
của từng cá nhân, do đó việc đánh giá giáo viên dạy lớp cuối cấp còn hạn chế.
3. Kiến nghị xếp loại: Tốt

Hiệu trưởng

Lê Ngọc Thành

Lệ Thủy, ngày 30 tháng 01 năm 2013
Thanh tra viên

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×