Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Trường Tiểu học Mê Linh

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN


1

2

3


Điền số thích hợp vào chỗ chấm

14,8
1,48 x 10 =……
0,9 x 100 = ……
90Điền số thích hợp vào chỗ chấm
2570
2,57 x 1000 = ……
10 = 40,5
4,05 x ……


Nêu qui tắc nhân một số thập phân với
10, 100, 1000,…

 Muốn nhân một số thập phân với 10, 100,
1000,…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số
đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,…chữ
số


BÀI MỚI
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI
MỘT SỐ THẬP PHÂN
dụ 1:Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m ,
chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích mảnh vườn bằng bao nhiêu
mét vuông?

• Tóm tắt
S=?m2
a =6,4m

b=4,8m

• Thực hiện phép tính:
6,4 x 4,8= ? (m2)


x

64

48
512
256
3 0 7 2 (dm2)
3072 dm2 = 30,72 m2
Vậy: 6,4 x 4,8=30,72(m2)

x

6,44

4,88
512
256
3 0,77 22


Ví dụ 2:

4,75 x 1,3


 Muốn

nhân một số thập phân với một số thập phân
ta làm như sau:

Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số
có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra
bây nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
-


Luyện tập
Bài 1

25,8 x 1,5

0,24 x 4,7


Bài
2: a

a)Tính rồi so sánh giá trị của axb và bxa

b

2,36

4,2

3,05

2,7

axb

bxa

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
b) Viết ngay kết quả tính
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi
4,34 x 3,6= 15,624
9,04 x 16 = 144,64
axb=bxa
16 x 9,04 = ………
144,64
3,6 x 4,34= ……..
15,624Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×