Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau

BÀI DẠY: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
MÔN TOÁN


Kiểm tra bài cũ

1) Thế nào là phân số thập phân?
Phân số thập phân là phân số có mẫu là 10; 100; 1000;…
2) Nêu các bước chuyển một phân số thập phân thành hỗn số?
Các bước chuyển một phân số thập phân thành hỗn số:
+ Lấy tử số chia cho mẫu số.
+ Thương tìm được là phần nguyên; viết phần nguyên kèm theo
một phân số có tử số là số dư, mẫu số là số chia.


BÀI TẬP 4 TRANG 39 SÁCH GIÁO KHOA

3
dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 10 và 100?
5


a) Viết phân số

3 3X 2 6


5 5 X 2 10

3 3 X 20 60


5 5 X 20 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân?

6
 0, 6
10
c) Có thể viết
Có thể viết

60
 0, 60
100
3
thành những số thập phân nào?
5
3
thành những số thập phân:
5
3
 0, 6  0, 60
5


Ở câu c bài kiểm tra ta thấy 0,6 = 0,60 đó
là hai số thập phân bằng nhau
Vậy khi nào thì hai số thập phân bằng
nhau? Ta xét ví dụ sau:
Hãy đổi 9dm ra m (mét)?
Hãy đổi 9dm ra cm (xăngtimét)?
90cm bằng mấy phần của 1m?
90
(90cm =
m)
100
90
Hãy viết
m (hay 90cm)
100
thành số thập phân với đơn vị đo là
Hãym?
so sánh 0,9m với 0,90m?

Từ ví dụ trên em thấy khi ta thêm (hoặc
bớt) chữ số 0 ở tận cùng bên phải của
phần thập phân ta được một số thập phân
như thế nào so với số thập phân đã cho?

SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
a) Ví dụ:
9dm = 0,9m
9dm = 90cm

90cm = 0,90m

0,9m =0,90m
Hay ta có hai số thập phân bằng nhau:
0,9 = 0,90

hay

0,90 = 0,9

b) Nhận xét:

+ Nếu viết thêm vào bên phải phần thập phân
của một số thập phân thì được một số thập
phân bằng nó.
+ Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng
bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó
đi, ta được một số thập phân bằng nó.


BÀI TẬP
a) Hãy viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân để được số thập phân bằng số
0,9; 8,75; 12?
0,9 =

0,9 0

8,75 = 8,750

= 0,900 = 0,9 000
= 8,75 00 = 8,75 000

12 = 12,0 = 12,00

= 12,000

b) Hãy bỏ chữ số 0 ở bên phải phần thập phân để được số thập phân bằng số 0,9000;
8,75000; 12,000
0,9000 =

0,900

8,75000 = 8,7500
12,000 = 12,00

= 0,90 = 0,9
= 8,750 = 8,75
= 12,0

= 12

Dựa vào bài tập em hãy cho biết một số tự
nhiên có thể coi là một số thập phân hay
không? Và các chữ số ở phần thập phân là
những chữ số nào?

Một số tự nhiên là một số thập
phân mà các chữ số ở phần thập
phân là các chữ số 0.


Bài tập 1 trang 40 SGK
Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng
gọn hơn:
a)
b)

7,800 = 7,8
2001,300 = 2001,3

64,9000 = 64,9

3,0400 = 3,04

35,020 = 35,02

100,0100 = 100,01

Bài tập 2 trang 40 SGK
Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để
các phần thập phân của chúng đều có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):
a)

5,612 = 5,612

b)

24,5 = 24,500

17,2 = 17,200
80,01 = 80,010

480,59 =

480,590

14,678 = 14,678


Bài tập 3 trang 40 SGK

Điền Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông?
Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng phân số một số bạn học sinh
viết như sau:

Lan viết:

Hùng viết:

100
0,100 
1000
0,100 

1
100

Đ
S

Mỹ viết:

10
0,100 
100

Đ


Đúng ghi Đ, sai ghi S:
2
0.2 =
10

0.2 =

200
1000

Đ

20
0.2 =
100

Đ

Đ

200
0.2 =
2000

S

HOAN HÔ BẠN LÀM ĐÚNG RỒI


Củng cố toàn bài và hướng dẫn học
Khi ta thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân ta được
một số thập phân như thế nào với số thập phân đã cho?
Khi ta thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân,
ta được số thập phân bằng nó
Khi ta bỏ chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của một số thập phân ta được một
số thập phân như thế nào với số thập phân đã cho?
Khi ta bỏ chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của một số thập phân, ta
được số thập phân bằng nó
Về nhà các em học kĩ bài theo vở ghi và sách giáo khoa
Xem và làm lại các bài tập trang 40 sách giáo khoa.


SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
a) Ví dụ:
9dm = 0,9m
9dm = 90cm

90cm = 0,90m

0,9m = 0,90m
Hay ta có hai số thập phân bằng nhau:
0,9 = 0,90

hay

0,90 = 0,9

b) Nhận xét
+ Nếu viết thêm vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì
được một số thập phân bằng nó.
+ Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì
khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.


KÍNH CHÀO QUÝ THẦY (CÔ)
CHÚC CÁC THẦY (CÔ) VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH
SỨC KHỎE- HẠNH PHÚC
CHÀO CÁC EM HỌC SINH
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN – HỌC GiỎI
Trong quá trình soạn giảng, chắc còn nhiều thiếu sót, rất
mong được sự góp ý chân thành của các thầy (cô) để bài
giảng sau được tốt hơn
Tôi chân thành cảm ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×