Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

-

?


KIỂM TRA BÀI CŨ

ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:
A) 61 X 3

x

61
3
183

B) 123 X 12

x

123

12
246
123
1476


•NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau , mỗi
cạnh dài 1,2 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao
nhiêu mét?
A

1,2m

1,2m
C

B

1,2m


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Ví dụ 1: Hình tam giác ABCcó ba cạnh dài bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của hình tam giác
đó bằng bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép nhân : 1,2 x 3 =
A

1,2m

1,2m
B

Ta có :

C

1,2m

?

(m)

1,2 m = 12 dm
12
x
3
36 (dm ) = 3,6 (m)


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

1, 2
X 3
3, 6

Bước 1 :
*Thực

hiện phép nhân như nhân
các số tự nhiên
Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích
*Phần thập phân của số 1,2 có 1 chữ số ,
ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích 1 chữ số
kể từ phải sang trái


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

So sánh 2 cách làm
Cách 2 :
Cách 1 :
1,2 m = 12 dm
1,2 ( m)
12
x
x 3
3
3,6 ( m)
36 dm = 3,6m

Giống nhau :
Đặt tính và tính
Khác nhau :
Cách 1 : Phải đổi đơn vị .
Cách 2 : Phải đánh dấu phẩy ở tích
Đếm ở thừa số ,phần thập phân có bao nhiêu chữ số
Tách ở tích bấy nhiêu chữ số ( theo thứ tự từ phải sang trái)


Ví dụ 2 :
Đặt tính

0,46
x
12
92
46
5 ,52

0,46 x 12 = ?

Bước 1:
Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích
Đếm : Phần thập phân của 0,46 có 2 chữ số
Tách : Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số
kể từ ph¶i sang tr¸i.


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như thế nào?

1,2
x
3
3,6

0,46
x
12
92
46
5,52


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như
sau :

Bước 1 : • -Nhân như nhân các số tự nhiên.
Bước 2 : • -Đếm xem trong phần thập phân của
số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi
dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


LUYỆN TẬP
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
3,6 x 7

3,6
x
7
25,2

1,28
x
5
6,40

1,28 x 5

0,256 x 3

60,8 x 45

0,256
x
3
0,768

d) 60,8
x
45
3040
2432
2 7 3 6,0


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Bài 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km . Hỏi trong 4
giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki- lô - mét ?


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Tóm tắt
Mỗi giờ ô tô đi : 42,6 km
Trong 4 giờ ô tô đi : ? km
Bài giải
Trong 4 giờ ô tô đi được số ki- lô - mét là :
42,6 x 4 = 170,4 ( km )
Đáp số : 170,4 km


Trò
Trò chơi
chơi

1,1
1,1

xx 2

39,6
??
39,6

2,2
2,2
??
X 33

xx 66

6,6
6,6
??

xx 10

Công
Công
396
396
chúa
chúa


• NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

a) Ví dụ 1
b) Ví dụ 2
Luyện tập
Bài 1 trang 56
Bài 3 trang 56
HS khá, giỏi: Làm thêm bài 2 trang 56


Cám ơn quý thầy, cô đã quan tâm theo dõi.
Kính chúc quí thầy, cô dồi dào sức khỏe,
thành đạt trên mọi lĩnh vực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×