Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

TOÁN LỚP 5

KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN


Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

a)

1
m còn được
10
viết thành 0,1m

1dm hay

m

dm cm mm


0

1

0

0

0

0

1
1cm hay
m còn được
100
viết thành 0,01m

1
0

1

1
1mm hay
m còn được
1000
viết thành 0,001m


Toán

kh¸i niÖm sè thËp ph©n

b)
m
0

dm cm mm

5dm hay
0,5m

5

7cm hay

0
0

0
0

7
0

0,07m

9

5
m còn được viết thành
10
7
m còn được viết thành
100

9mm hay
0,009m

9
m còn được viết thành
1000


Toán

kh¸i niÖm sè thËp ph©n

Bài 1/ 34
a)

b)

0

0

1
10

2
10

3
10

4
10

0,1

0,2

0,3

0,4

1
100

5
10
0,5

6
10
0,6

7
10

8
10

9
10

0,7 0,8

0,9

2
100

3
100

4
100

5
6
7
100 100 100

0,01 0,02

0,03

0,04

0,05

8
9
100 100

0,06 0,07 0,08 0,09

1

1


Toán

kh¸i niÖm sè thËp ph©n

b

Bài 2/ 35
Viết các phân số thập phân sau ra số thập phân:

5
0,5 ...dm
dm = ..........
10
5
0,05...m
m = ..........
100
5
0,005.m
m = ..........
1000


Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của
các thầy cô giáo và các em học sinh !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×