Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm


___________

Kiểm tra bài cũ
1/ Viết các phân số thành tỉ số phần trăm

96
300


___________

TOÁN
Kiểm tra bài cũ
1/ Viết các phân số thành tỉ số phần trăm

75
500


+


___________

TOÁN

GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM


+

___________

TOÁN

GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

I-Ví dụ : Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó
có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và
số học sinh toàn trường.
Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600
Ta có : 315 : 600 = 0,525
0,525 x 100 : 100 = 52,5

: 100 =

52,5 %

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là
52,5 %
Thông thường ta viết gọn cách tính như sau :
315 : 600

= 0,525 = 52,5 %


___________

+

TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Vậy tỉ số phần trăm của 315 và 600 là :
315 : 600

= 0,525

= 52,5 %

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như thế nào?

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm
như sau:
- Tìm thương của 315 và 600.
- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào
bên phải tích tìm được.


+

___________

TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài toỏn: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối. Tìm tỉ số
phần trăm của lượng muối trong nước biển.
Bài giải
Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là :
2,8 : 80 = 0,035
0,035 = 3,5 %
Đáp số: 3,5 %


+

___________

TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Muốn tìm phần trăm của hai số ta làm như thế nào?
Muốn tìm phần trăm của hai số ta làm như sau:
-Tìm thương của hai số.
-Nhân thương đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu %
vào bên phải số tìm được.


___________

s/75

TOÁN

GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Luyện tập:
Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)
0,57;

0,3;

Mẫu : 0,57 = 57 %

0,234;

1,35.


___________

+

TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Luyện tập:
Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)
0,3

= 30%

0,234 = 23,4%
1,35

= 135%


___________

+

TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Luyện tập:
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) :
a)19 và 30 ;

b) 45 và 61;

c) 1,2 và 26.

Mẫu : 19 : 30 = 0,6333 … = 63,33 %
Chú ý: Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số
thì
chỉ lấy đến 4 chữ số


___________

+

TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Luyện tập:
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) :
b) 45 và 61
45 : 61= 0,7377… = 73,77%
c) 1,2 : 26
1,2 : 26 = 0, 0461…= 4, 61%


___________

S / 75

TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 3:
Tóm tắt:
Lớp có : 25 học sinh
Nữ : 13 học sinh
Tỉ số phần trăm của số học
sinh nữ và số học sinh cả
lớp :…?

Bài giải
Tỉ số phần trăm của số học sinh
nữ và số học sinh cả lớp là:
13 : 25 = 0,52
0,52 = 52 %
Đáp số: 52 %


___________

+

TOÁN

GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Muốn tìm phần trăm của hai số ta làm như sau:
-Tìm thương của hai số.
-Nhân thương đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu %
vào bên phải số tìm được.


Tuyên dương
Các bạn đã học tốt và tích cực
trong giờ học !Kính chúc các thầy cô giáo
mạnh khoẻ, hạnh phúc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×