Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm


Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài giải:

a/ Ví dụ

Tỉ số phần trăm của số học sinh
nữ và học sinh toàn trường:

Tóm tắt:
Số HS toàn trường: 600 học sinh

315 : 600
Ta có:315 : 600 = 0,525
Số HS nữ: 315 học sinh
Ta lấy: 0,525 x 100 :100 = 52,5 %
Tìm tỉ số phần trăm của số học
sinh nữ và học sinh toàn trường? Vậy tỉ số của số học sinh nữ so
với số học sinh toàn trường là:
52,5%
Viết gọn: 315 : 600 = 0,525 = 52,5 %Giải toán về tỉ số phần trăm
H: Muốn tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600 ta làm như thế nào?
+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600 ta làm như sau:
- Tìm thương của 315 và 600
- Nhân thương đó 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải của tích
tìm được.


Giải toán về tỉ số phần trăm
b/ Bài toán: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối.Tìm tỉ số
phần trăm của lượng muối trong nước biển?
Bài giải:
Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:
2,8 : 80 = 0,035
0,035 = 3,5%
Đáp số: 3,5 %


Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm ( theo mẫu)
0,3 = 30 %

0,234 = 23,4 %
0,57 = 57 %

1,35 = 13,5 %


Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số ( theo mẫu)
a/ 19 và 30

b/ 41 và 65

c/ 1,2 và 26

Mẫu: 19 : 30 = 0, 6333…= 63,33 %
Chú ý: Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy
4 chữ số.


Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 3: Một lớp học có 25 học sinh . Trong đó có 13 học sinh nữ.
Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp
học đó?
Tóm tắt;
Lớp học có: 25 HS
HS nữ: 13 em
Số HS nữ chiếm …? % số
HS cả lớp.

Bài giải:
Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ
và số học sinh cả lớp là:
13 : 25 = 0,52
0,52 = 52 %
Đáp số: 52 %


Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009

Kính chúc các thầy giáo,
cô giáo mạnh khoẻ !
Chúc các em học sinh
chăm ngoan học giỏi !

Dạy tốt –Học tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×