Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 3: Hình thang


Kiểm tra bài cũ :
1. Tính diện tích hình tam giác có
độ dài đáy là 5m và chiều cao là
Bài. giải:
24 dm
5m = 50dm
Diện tích hình tam giác là:
50 x 24 : 2 = 600 ( dm2 )
Đáp số : 600 dm 2


Bài mới :


A

D

Cái thang


B

Hình thang

C

Hình thang ABCD có :
• Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC . Cạnh bên AD
và cạnh bên BC
• Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện và song
song.
Hình thang có một cặp cạnh đối diện và song
song .


2. Trong ba hình dưới đây
hình nào có :
Hình 3
Hình
2
Hình
1
-Hình có bốn cạnh và bốn góc là :
Hình 1, 2 , 3

- Hình có hai cặp cạnh đối diện và song
song là :
Hình 1 , 2

Hình 3
-Hình chỉ có một cặp cạnh đối diện song
Hình 1
song là:
- Hình có bốn góc vuông là :


3. Vẽ thêm một đoạn thẳng
để được hình thang :Bài tập :
1. Trong các hình dưới đây, hình
nào là hình
thang ?

Đáp án :

,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×