Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 10: Hình hộp chữ nhật hình lập phương
1

1
3

3

4
6

5

4
2

5
6


1

2

3

4
2

5

6


A

B

D

C
M

Q

N
P

Có 8 đỉnh là: Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C,
đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q
Có 12 cạnh là: Cạnh AB, BC, DC, AD,
MN, NP, QP, MQ, AM, BN, CP, DQ


rộ
ng

D

Q
Chiều dài

P
Ch
iề
u

C
Chiều cao

A
B

M
N


Con súc sắc


Hình lập phương1. Viết số thích hợp vào ô trống
Số mặt, cạnh, đỉnh

Số mặt

Số cạnh

số đỉnh

Hình hộp chữ nhật

6

12

8

Hình lập phương

6

12

8

Hình


2. a)
A

D

B

c
M

Q

AB = DC = MN = QP
AD = MQ = BC = NP
AM = BN = CP = DQ

N

P


2.b)

Bài giải:

Diện tích của mặt đáy MNPQ là:
6 x 3 = 18 (cm2)
Diện tích của mặt bên ABNM là:
6 x 4 = 24 (cm2)
Diện tích của mặt bên BCPN là:
4 x 3 = 12 (cm2)

• Đáp số: 18 cm2;
24 cm2;
12 cm2


3. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là
hình lập phương?
8cm
8cm

4cm

11cm
10cm

A

12cm
5cm
m
6c

6cm

B

8cm

8cm

C

Đáp án: Hình A là hình hộp chữ nhật ( 6 mặt điều là hình chữ nhật, có 3
kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao)
Hình B không phải là hình hộp chữ nhật, cung không phải là hình lập phương vì: có
8 mặt và 4 kích thước khác nhau.

Hình C là hình lập phương( Có 6 mặt bằng nhau)


Buổi học đã
kết thúc,
chúc các em
học sinh và
các thầy cô
lời chúc sức
khoẻ và luôn
thành đạt
trong cuộc
sống!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×