Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian

TRƯỜNG :TIỂU HỌC PHƯỚC HỘI 4

Nguyễn Thành Nhân


Thửự hai ngaứy 04 thaựng 3 naờm
2013
Mụn : Toỏn
Bi :Bng n v o thi gian
a) Cỏc n v o thi gian
in s thớch hp vo ch chm :

1tun l .=.ngy
7

a) 1 th k =...nm
.
100

1 ngy


24
=..gi

1gi

60
=phỳt

1phỳt

60 ...giõy
=

12
1 nm =thỏng
.
365
b) 1nm thng =ngy
366
1nm nhun =..ngy
c) C .nm
li cú 1 nm nhun.
4

2004 ; 2008 ; 2012; 2016.


Thửự hai ngaứy 04 thaựng 3 naờm
2013
Mụn : Toỏn
Bi :Bng n v o thi gian
b) Vớ d v i n v o thi gian:
1 nm ri = 1,5 nm = 12 thỏng x 1,5 = 18 thỏng
2
2
=
60
phỳt
x
gi
= 40 phỳt
3
3
0,5 gi = 60 phỳt x 0,5 = 30 phỳt
216 phỳt = ..giphỳt = .gi
216 60
36 3
216 phỳt = 3 gi 36 phỳt

216 60
36 0 3,6
0
216 phỳt = 3,6 gi


Luyện tập thực hành .

Bài tập 1:Trong lịch
sử phát triển của loài
người ,đã có những
phát minh vĩ đại
.Bảng dưới đây cho
biết tên và năm công
bố một số phát minh
.Hãy đọc bảng và
cho biết từng phát
minh được công bố
vào thế kỉ nào .

Thế kỉ XVII

Thế kỉ XIX

Thế kỉ XIX

Thế kỉ XX

Thế kỉ XVIII

Thế kỉ XIX

Thế kỉ XX

Thế kỉ XX


Thửự hai ngaứy 04 thaựng 3 naờm
Mụn : Toỏn
2013
Bi :Bng n v o thi gian
Bi tp 2

Vit s thớch hp vo ch chm :

72
a) 6 nm =thỏng

180
b) 3 gi =..phỳt

50
4 nm 2 thỏng =thỏng
3nm ri

= 42
thỏng

72
3 ngy =.gi
12
0,5 ngy =gi
84
3 ngy ri =gi

90
1,5 gi =phỳt
3
4

45
gi =..phỳt
360 giõy
6phỳt =
1
30
phỳt =.giõy
2
3600
1 gi =giõy


Thửự hai ngaứy 04 thaựng 3 naờm
2013
Mụn : Toỏn
Bi :Bng n v o thi gian
Bi tp 3: Vit s thp phõn thớch hp vo ch chm :
a) 72 phỳt =
b) 30 giõy =.phỳt
.
1,2 gi
0,5
270 phỳt =4,5
.. gi
135 giõy=..phỳt
2,25


Trò chơi củng cố
* Đúng giơ thẻ Đỏ, sai giơ thẻ Xanh
Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 .Năm đó thuộc thế kỉ thứ IV
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng năm 1975. Năm đó thuộc thế kỉ XX
100năm =1 thế kỉ

1 ngày =60 giờ

1năm =10 tháng

Năm nhuận có 365 ngày

12 tháng =1 năm

Năm nhuận có 366 ngày

60 phút = 1giờ

Năm thường có 365 ngày


CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ DỰ
GIỜ -THĂM LỚP
KÍNH CHÀO TẠM BIỆT THẦY CÔ VÀ
CÁC EM
-----------------------GV: Nguyễn Thành NhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×