Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 5: Hình tròn và đường tròn

Trường TH Nguyễn Thị Minh
Khai
Phòng GD & ĐT

Nhiệt liệt chào đón lớp
5/3 học toán
HÌNH TRÒN . ĐƯỜNG TRÒN
Giáo viên:Nguyễn Thị Lệ


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn
1.Hình tròn.Đường tròn

ĐÂY LÀ
ĐƯỜNG
TRÒN

O


ĐIỂM O
ĐƯỢC
GỌI LÀ
TÂM CỦA
HÌNH
TRÒN


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn
2.Bán kính

Nối tâm O với một điểm A
thì đoạn thẳng OA là bán
kính của hình tròn.
Tất cả các bán kính của
một hình tròn đều bằng
nhau:OA=OB=OC

C
A
O
B


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn
3.Đường tròn

Đoạn thẳng MN được nối
từ hai điểm M và N với
nhau và đi qua tâm O thì
được gọi là đường kính
của hình tròn
Trong hình tròn đường
kính gấp hai lần bán
kính.

M

O

N


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn

Bài tập


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn

Bài 1:Vẽ hình tròn có
a)Bán kính 3 cm;

b)Đường kính 5 cm


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn

Bài 2:Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Hãy vẽ hai hình tròn tâm A và B đều có
bán kính 2 cm.

A

B


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn
Bài 3:Vẽ theo mẫu:


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn

Củng cố

dặn dò


Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2011
Môn: Toán
Bài: Hình tròn.Đường tròn

Về nhà phải tập vẽ hình tròn
bằng compa thành thạo hơn
và chuẩn bị bài chu vi hình
tròn cho tiết học sau.


Chào tạm biệt các em!

e
y
b
d
o
o
GTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×