Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 5: Hình tròn và đường tròn

KÍNH CHÀO QUÝ
THẦY CÔ


Kiểm tra bài cũ
Tính:

4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

Bài làm
4 năm 3 tháng
2 năm 8 tháng

3
năm
15
tháng
Đổi thành 2 năm 8 tháng
1 năm 7 thángKiểm tra bài cũ

-

15 ngày 6 giờ
đổi thành

10 ngày 12 giờ

-

14 ngày 30 giờ
10 ngày 12 giờ
4 ngày 18 giờ


13 giờ 23 phút

12 giờ 83 phút

5 giờ 45 phút

5 giờ 45 phút

-

đổi thành -

7 giờ 38 phút


Thứ hai ngày 07 tháng 03 năm 2011
Toán
NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ
Ví dụ 1: Trung bỡnh một người thợ làm xong một sản phẩm hết
1 giờ 10 phỳt. Hỏi người đú làm xong 3 sản phẩm như thế hết
bao nhiờu thời gian?

1 giờ 10 phút x 3 = ?

Nhóm trưởng nêu cách làm và ghi vào
giữa bảng nhóm.


Thứ hai ngày 07 tháng 03 năm 2011
Toán

Ta tính như sau:
1 giờ 10 phút
x

3
3 giờ 30 phút


Vậy
Thời gian người thợ đó làm 3 sản phẩm :
1giờ 10phút x 3 = 3giờ 10phút
Đáp số: 3giờ 10phút


Thứ hai ngày 07 tháng 03 năm 2011

Toán
NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ
Ví dụ 2: Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15

phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ
Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian ?

3giờ 15phút x 5 = ?


Ta tính như sau:

3 giờ 15 phút
x
5
15 giờ 75 phỳt

(Vì 75phút = 1giờ 15phút)


Vậy
Thời gian Hạnh học ở trường trong 1 tuần:
3giờ 15phút x 5 = 16giờ 15phút
Đáp số: 16giờ 15phút


Bài tập
Bài 1: Tính

a/

3 giờ 12 phút x 3

3giờ 12phút
x
3
9giờ 36phỳt


4 giờ 23 phút x 4

4 giờ 23 phỳt
x
4
16giờ 92phỳt
= 17giờ 32phỳt


Hãy chọn đáp án đúng

12 phút 25 giây x 5
A

62 phỳt 125 giõy

B

1 giờ 2 phỳt 5 giõy

C

1 giờ 2 phỳt 25 giõy


12 phút 25 giây x 5
B

1 giờ 2 phỳt 5 giõy


Bài tập
Bài 2:

Một chiếc đu quay mỗi vòng hết 1 phút

25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3
vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao
nhiêu lâu?

Bài làm
Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:
1 phút 25 giây x 3 = 4 phút 15 giây
Đáp số: 4 phút 15 giây


Củng cố - Dặn dò

Bài về nhà : 1b

XIN CHÚC
MỪNG ! BẠN
ĐÃ TRẢ LỜI
ĐÚNG

TN


Rất tiếc bạn đã trả
lời sai !

TN


12 phút 25 giây x 5
A

62 phỳt 125 giõy

B

1 giờ 2 phỳt 5 giõy

C

1 giờ 2 phỳt 25 giõyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×