Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 5: Hình tròn và đường tròn


Ngày 10/1/2013
TOÁN
Kiểm tra bài cũ:
- Nêu cách tính và viết công thức tính diện tích hình tam giác.
+ Diện tích tam giác: S 

a h
(a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao)
2

- Nêu cách tính và viết công thức tính diện tích hình thang.
+ Diện tích hình thang:

(a  b) h (a, b là độ dài hai đáy, h là chiều cao)
S
2


Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2013
TOÁN:

HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
1. Giới thiệu về hình tròn, đường tròn

A
M

C

N
B

Hình tròn
Bao gồm cả phần bên trong của
đường viền (phần mầu xanh)

Đường tròn
Chỉ gồm đường mầu đen


Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2013
TOÁN:
HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
1. Giới thiệu về hình tròn, đường tròn
2. Bán kính, đường kính
B

C

Bán kính là đoạn thẳng nối tâm với một điểm
trên đường tròn

A

OA, OB, OC là bán kính hình tròn tâm O

O

OA = OB = OC = r (kí hiệu là r)
Đường kính là đoạn thẳng nối 2 điểm trên
đường tròn và đi qua tâm.
M

O

N

MN là đường kính hình tròn tâm O (kí hiệu là d)
* Như vậy đường kính gấp 2 lần bán kính:
d=2xr


A

C
Bán kính là OC

O
B


Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2013
TOÁN:
HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
Bài tập 1:
a) Vẽ hình tròn có bán kính 3cm

O
1

2

3

4

3cm


Ngày 10/1/2013
TOÁN:
HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
Bài tập 2:
Đoạn AB = 4cm, Vẽ hai hình tròn tâm A và B đều có bán kính là 2cm

A

B
2cm

2cm
4cmBài tập 3:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×