Tải bản đầy đủ

Dạng moment cơ bản

Tình huống 1 ­ Tải điểm ở giữa với hỗ trợ gấp đôi

Khoảnh khắc tối đa

Lệch

 

Tình huống 2 ­ Tải điểm từ giữa với hỗ trợ kép


Khoảnh khắc tối đa

Lệch

Tình huống 3 ­ Tải trọng điểm khi kết thúc với một số 
kẹp

Khoảnh khắc tối đaLệch

Tình huống 4 ­ Tải trọng phân bố đều ở tải kép

Khoảnh khắc tối đa

Lệch


Tình huống 5 ­ Tải phân bố không đều với áp đặt gấp 
đôi

Khoảnh khắc tối đa

Lệch

 

Tình huống 6 ­ Tải trọng phân bố đều với kẹp đơn


Khoảnh khắc tối đa

Lệch

 

Tình huống 7 ­ Tải trọng phân bố đều với kẹp kép


Khoảnh khắc tối đa

Lệch

 
 

Tình huống 8 ­ Tải trọng điểm với kẹp đôi

Khoảnh khắc tối đa

Lệch


 

Thông số và ý nghĩa
M = Khoảnh khắc [Nm]
f = Độ lệch [mm]
P = Tải điểm [N]
Q = Tải phân tán [N / m]
L = Chiều dài của phần [mm]
E = Mô đun đàn hồi [N / mm 2  hoặc MPa]
I = Động lượng bề mặt [mm 4 ]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×