Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập tính diện tích

NHIỆT
LIỆT
CHÀO
MỪNG
CÁC
THẦY CÔ
GIÁO
VỀ DỰ
HỘI THI
GV GIỎI
CẤP
CƠ SỞ
NĂM 2013

      


B

Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013
TOÁN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Viết công thức tính diện tích
hình tam giác, hình thang ?


Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013
TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
1/ Ví dụ: Một mảnh đất có dạng như hình bên. Để tính diện tích mảnh đất
này em làm thế nào ?
B

C

A

B

D

A

B

E

C

D

C

A

E
D

E


Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013

B

TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

1/ Ví dụ: Một mảnh đất có dạng như hình bên. Tính diện tích mảnh đất ?

B

Bảng số liệu kết quả đo

C

Đoạn thẳng
A

D

E

Độ dài

BC

30m

AD

55m

BM

22m

EN

27m


Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013
TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
1/ Ví dụ: Một mảnh đất có dạng như hình bên. Tính diện tích mảnh đất ?
B

C

A

D

Đoạn thẳng

Độ dài

BC

30 m

AD

55 m

BM

22 m

EN

27 m

E

Hình
Hình thang ABCD

Diện tích
( 30 + 55 ) x 22 : 2 = 935 m 2

Hình tam giác ADE

55 x 27 : 2 = 742,5 m2

Hình ABCDE

935 + 742,5 = 1677,5 m 2

Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5 m2


Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013

S 34
SGK-33

TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

1/ Ví dụ:
2/ Luyện tập:
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây,
biết :

AD = 63m
AE = 84m

B
A

E

BE = 28m
GC = 30m

D

C
G
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013
TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
1/ Ví dụ:
2/ Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới
đây, biết:
BM = 20,8 m

C

CN = 38 m
B

AM = 24,5 m
MN = 37,4m
ND = 25,3M

A

M

N

DThứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013
TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

Tính tổng diện tích
các hình nhỏ.

Chia hình đã cho
thành các hình
quen thuộc.

Xác định
kích thước
các hình mới tạo
thành để tính diện
tích từng hình nhỏ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×