Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 10: Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng

ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
MÔN TOÁN LỚP 5


toán

Viết số hoặc số hoặc phân số vào chỗ chấm:
a) 12m
= ... cm
b) 7cm = ... m
34dam = ... m
9m = ... dam
600m = ... hm
93m = ... hm


toán
ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG (TRANG
Bài
23)1 :
a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

Lớn hơn ki-lô-gam
Tấn

Tạ

1Tấn

1Tạ

Ki-lô-gam

Nhỏ hơn ki-lô-gam

Kg

Yến
1Yến

1Kg

=10 Tạ =10 Yến =10 Kg

=10 hg

hg

dag

g

1hg

1dag

1g

=10 dag

=10 g

1
1
1
1
1
1
=
Tạ
Yến
Tấn
=
=
=
hg 10 dag
=
kg =
10
10
10
10
10
b) Nhận
xét:

Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau :
- Đơn vị lớn gấp 10 đơn vị bé
- Đơn vị bé băng

1
đơn vị lớn
10


toán
ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG (TRANG
23)
Bài 1 :
Bài 2 :
Bài 3 :
Bài 4 :


Tấn

10 Tạ

1
=
10

1
=
10
1
=
10

10 Kg

10 hg

1
=
10

10 dag

1
=
10

1
=
10

10 g


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY GIÁO,CÔ GIÁO . KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO,
CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ, CÔNG TÁC TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×