Tải bản đầy đủ

Phân tích quy trình quản lý hồ sơ bệnh án tại bệnh viện ung bướu đà nẵng

Mục lụ

Lời nói đầu...................................................................................................................................2
A.Phân tích hiện trạng.................................................................................................................3
1.

Giới thiệu về bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng................................................................3

2.

Nhận xét chung về quá trình quản lý hồ sơ bệnh án.....................................................3

3.

Mô hình quản lý............................................................................................................4

4.

Các hồ sơ thu được........................................................................................................5

5.


Các sơ đồ.....................................................................................................................13

6.

Database......................................................................................................................17

B.Kết luận..................................................................................................................................19
Phụ lục : Biên bản làm việc nhóm.............................................................................................20

1|Page


Lời nói đầu
Ngày nay công nghệ thông tin đã được ứng dụng rất rộng rãi và phổ biến trong tất
cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội . Hầu như tất cả các cơ quan đơn vị từ lớn đến nhỏ
đều cố gắng thông tin vào thông tin vào hỗn trợ trong công việc của mình . Trong bối
cảnh công nghệ , đặc biệt là công nghệ thông tin ngày càng phát triển như vũ bão , thay
đổi trong một khoảng thời gian ngắn , áp dụng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống .
Công nghệ thông tin cũng là một tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội . Qua đó ta
thấy được tầm qua trọng trong chiến lược công nghệ thông tin ở nước ta .
Trong những năm gần đây các chương trình quản lý không còn xa lạ với các cơ
quan hành chính , các doanh nghiệp ….. Quản lý đã xâm nhập vào lĩnh vực đời song
như : Quan lý nhân sự , quản lý lương …. Trong các cơ quan, quản lý chương trình đào
taok , quan lý điểm học sinh sinh viên, quản lý thư viên trong các trường đại học , cao
đẳng và trung học cơ sở. Các phần mềm luôn được bắt đầu từ nhu cầu thực tế. Chính vì
vậy chúng em đã cùng nhau thực hiện đề tài phân tích quy trình quản lý hồ sơ bệnh án để
có cái nhìn tổng quan trong quy trình làm việc tại bệnh viện và tạo tiền đề cho công việc
xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án.
Đặc biệt trong Y học công việc quản lý ở nhiều quy trình và tính độ chính xác
cao .Vì thế bọn em đã chọn đề tài:” Quản lý hồ sơ bệnh án tại bệnh viện tại bệnh viện
Ung Bướu Đà Nẵng”
Cuối cùng chúng em xin tỏ lòng cảm ơn tới thầy Phan Huy Khánh đã cho chúng
em nguồn cảm hứng để hoàn thành bài tập này !
Sinh viên thực hiện:

2|Page


A.Phân tích hiện trạng
ĐỀ TÀI : Phân tích quy trình quản lý hồ sơ bệnh án tại bệnh viện Ung Bướu
Đà Nẵng
1. Giới thiệu về bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 5898/QĐUBND ngày 15/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung
bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao
động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Bệnh viện Ung thư Đà
Nẵng ( thuộc Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố ).
Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của
Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, gồm 8 phòng và 18 khoa.
2. Nhận xét chung về quá trình quản lí hồ sơ bệnh án
Hồ sơ bệnh án chiếm một khối lượng lớn và có tầm quan trọng trong số tài liệu lưu
trữ của các bệnh viện.Hồ sơ bệnh án là toàn bộ các văn bản, giấy tờ liên quan đến một
bệnh nhân được sản sinh trong quá trình điều trị tại bệnh viện.
Hồ sơ bệnh án được xem như một công cụ hữu hiệu để quản lý bệnh nhân trong
bệnh viện, theo dõi sự tiến triển của con bệnh trong việc thực hiện các biện pháp điều trị,
từ đó rút ra những kinh nghiệm thực tế để các bác sĩ đưa ra các y lệnh chính xác. Các
thầy thuốc sử dụng hồ sơ bệnh án để làm tư liệu nghiên cứu về y học và dược học; tổng
kết những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ điều trị, biên soạn những công trình nghiên cứu
khoa học, làm luận án tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, viết giáo trình và sách chuyên
khảo về y học.Các cơ quan bảo vệ pháp luật sử dụng hồ sơ bệnh án để làm bằng chứng
giải quyếtcác vụ án về tử vong bệnh nhân hoặc các di chứng chữa bệnh trong khi điều trị
 Hồ sơ bệnh án bao gồm nhiều tài liệu như:
o
o
o
o
o
o

Giấy tờ hành chính như giấy giới thiệu của cơ quan, địa phương, phiếu bảo
hiểmy tế, giấy chuyển viện, ra viện
Các kết quả xét nghiệm về huyết học hoặc những chẩn đoán, giải phẫu, chụp
phim
Các phiếu theo dõi về nhiệt độ tim mạch, huyết áp.
Phiếu điều trị, chăm sóc bệnh nhân
Biên bản hội chẩn, sơ kết các đt điều trị
Giấy cam đoan ca bệnh nhân hoặc gia đình

3|Page


3. Mô hình quản lý
Quản lý hồ sơ bệnh án (HSBA) tại các bệnh viện luôn là một thách thức. Làm sao
để HSBA được quản lý nghiêm ngặt, không mất mát, bảo đảm bảo mật thông tin, mà lại
luôn sẵn sàng và nhanh nhất để cung cấp HSBA cũ cho các Bác sĩ hoặc chính người bệnh
và thân nhân khi cần là một yêu cầu luôn luôn đặt ra cho các nhà quản lý.
Hồ sơ bệnh án được lập ở các khoa điều trị. Sau khi kết thúc điều trị thì tất cả các
hồ sơ bệnh án được nộp vào lưu trữ bệnh viện. Hàng tuần, cán bộ y tá hành chính của các
khoa điều trị hoàn chỉnh hồ sơ giao nộp vào lưu trữ. Bộ Y tế quy định: "Người bệnh sau
khi ra viện 24 giờ thì khoa phải hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án nộp vào lưu trữ".
Hiện nay công tác quản lý hồ sơ bệnh án của bệnh viện được thực hiện đúng theo
quy định của bộ y tế. Theo đó toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã đến và điều trị sẽ
được lưu trữ trong vòng 10-15 năm. Bênh viện không được phép cung cấp toàn bộ nội
dung (photo) hồ sơ bệnh án cho bất kỳ cá nhân hay cơ quan tổ chức nào trừ trường hợp
được sự cho phép cụ thể của bộ y tế.
Theo quy chế của bệnh viện chỉ làm trích sao hồ sơ bệnh án theo mẫu cho cơ quan
hay chức năng. Khi cơ quan, tổ chức muốn có trích sao này cần phải có giấy giới thiệu
(đối với người đến liên hệ) hoặc công văn đề nghị có ghi rõ mục đích sử dụng hợp
pháp.Đối với cá nhân, nếu cần thì phải làm đơn xin cấp trong đó trình bày cụ thể mục
đíhc sử dụng, bệnh viện sẽ xem xét để cấp trong trường hợp cho phép. Đây là quy định
cần thiết nhầm bảo vệ sự an toàn thông tin y học cá nhân của người bệnh.
Thế nhưng, cũng cần phải nói thêm rằng yêu cầu từ phía bệnh nhân là hoàn toàn
chính đáng. Người bệnh có quyền được biết thông tin liên quan đến bệnh lý của mình.
Quy định là để giúp cho bệnh nhân được điều trị bênh tốt hơn. Và đằng sau quy định còn
có trái tim của người thầy thuốc vì sức khỏe người bệnh.
Như vậy nếu một bệnh nhân sau khi chữa bệnh xong ở bệnh viện Ung Bướu Đà
Nẵng ra viện, họ hoặc người nhà bệnh nhân muốn xem hồ sơ bệnh án của mình thì sẽ
phải làm những công tác trên, điều này rất là gian nan mà trên thực tế lại rất dễ dàng.
Mặc khác nữa nếu bệnh nhân này không chữa bệnh ở bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng nữa
mà chuyển sang chữa bệnh ở bệnh viên khác do căn bệnh bắt buộc phải thế thì sang bệnh
viên đó họ phải làm các thủ tục từ đầu, điều này dẫn đến rất lãnh phí thời gian và tiền bạc
và công sức của cả bệnh nhân lẫn bác sỹ. Hoặc người bênh muốn bác sỹ tư chữa tại nhà,
bác sỹ và bệnh nhân này cũng rất cần đế hồ sơ bệnh án, để biết được quá trình điều trị và
chăm sóc, thuốc thang cần chữa trị.

4|Page


4. Các hồ sơ thu được
 Báo cáo tổng kết cuối kì làm việc

5|Page


 Số liệu 5 năm

6|Page


7|Page


 Ghi chép vào viện

8|Page


 Sổ trực

9|Page


10 | P a g e


11 | P a g e


 Bệnh án và phiếu ra viện

12 | P a g e


 Đơn thuốc

13 | P a g e


 Hóa đơn chứng từ

14 | P a g e


5. Các sơ đồ
 Mô hình dòng dữ liệu

i.

Mô hình cấp 1

15 | P a g e


ii.

Mô hình cấp 2 (Phân rã quá trình khám)

16 | P a g e


 Mô hình ERD

17 | P a g e


 ERD chuẩn hóa về nhị nguyên phân cấp

18 | P a g e


6. Database(Cơ sở dữ liệu)

19 | P a g e


Bảng
Bác sĩ


Hồ Sơ Bệnh
Nhân

Khoa

Trường
MaBacSi
TenBacSi
SdtBacSi
MaKhoa

Thuộc tính
String (pk)
String
String
String (fk)

MaHoSo
TenBenhNhan
NgaySinh
DiaChi
SDTBenhNhan
AnhBenhNhan
NgayLapHoSo

Int(pk)
String
Date
String
String
String
Date

MaKhoa
TenKhoa

Int(pk)
String

SoPhieuKham
NgayGioKham
MaHoSo

Int(pk)
Date
Int(fk)

SoPhieuKham
MaBenh
MaBacSi
TrieuChung

Int (pfk)
String (pfk)
String (fk)
String

MaBenh
TenBenh

String(PK)
String

SoPhieuNXVien
NgayNhap
NgayXuat
MaHoSo

Int (pk)
Date
Date
Int(fk)

MaToaThuoc
NgayLap
SoPhieuKham

String(pk)
Date
Int (fk)


PhieuKham

ChiTietPhieuKham

Benh

PhieuNhapXuatVien

ToaThuoc

20 | P a g e


MaBenh

String(fk)

ChiTietToaThuoc

MaToaThuoc
MaThuoc
SoLuongThuoc

String(pfk)
String(pfk)
int

Thuoc

MaThuoc
TenThuoc
HuongDanSuDung

String (pk)
String
String

MaHoaDonLePhi
NgayDongLePhi
SoTienLePhi
MaHoSo

String(pk)
Date
Int
Int(fk)

Lephi

B. Kết luận
Quản lý hồ sơ bệnh án là một vấn đề quan trọng .Việc quản lý tốt sẽ giúp
giảm thiểu các thủ tục hành chính trong bệnh viện,giảm bớt áp lực cho quá trình
lưu trữ cũng như tránh tình trạng mất mát dữ liệu
Trong quá trình thực hiện chúng em còn gặp nhiều khó khăn do các tài
liệu ,hồ sơ trong bệnh viện là tối mật.Việc sao lưu tài liệu phải thông qua quen biết
và thực hiện bí mật.
Tuy nhiên ,đáng mừng là nhiều biểu mẫu ,tổng kết của bệnh viện hiện đang
dần được công bố công khai
Báo cáo của chúng em vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện vì hạn chế về
khả năng tiếp cận thông tin.

21 | P a g e


Phụ lục : Biên bản làm việc nhóm.

STT

Ngày thực hiện

1

4/3

Chọn đề tài và lên kế hoạch thực
hiện

2

8-9/3

Thực hiện phỏng vấn và khảo sát,
phân tích dữ liệu

3

10-11/3

Xây dựng từ điển dữ liệu

4

12/3

Xây dựng mô hình DFD

5

12/3

Vẽ sơ đồ ERD,chuẩn hóa ERD

6

14/3

Xây dưng database

7

15/3

Tổng hợp kết quả

8

17/3

Chỉnh sửa

Nội dung

Người thực hiện

22 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×