Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HOÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ XUÂN TÂY


1.K IỂM TRA BÀI CŨ:
Bài 1
Thể tích của hình lập phương bé bằng 125 cm3 và
bằng 5
8
thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi thể tích của
hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể
tích của hình lập phương bé?
Bài 2
Muốn tìm giá trò phần trăm của một số ta làm
như thế nào?
Vận dụng cách tính trên để tính: 25% của 620.


1.KIỂM TRA BÀI CŨ:
Bài 1

Bài giải:
Tỉ số thể tích của hình lập phương
lớn và hình lập phương bé là 8. Như
vậy, tỉ số phần trăm thể
5
tích của hình lập phương lớn và thể
tích của hình lập phương bé là:
8 : 5 = 1,6
1,6 = 160%
Đáp số: 160%


1.KIỂM TRA BÀI CŨ:
Bài 2
Đáp án
Muốn tìm giá trò phần trăm của
một số, ta lấy số đó nhân với số
chỉ phần trăm rồi chia cho 100
(hoặc lấy số đó chia cho 100 rồi
nhân với số chỉ phần trăm)
620 x 25 : 100 = 155
Hoặc: 620 : 100 x 25 = 155


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU

A.GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ:

Hộp sữa có dạng hình trụ

Hình trụ


Đồ vật có dạng hình trụ

Hộp sữa

Hộp thuốc

Hộp đậu

Cái ly

Lọ đựng thực phẩ

Lọ thuốc


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
A.GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ:
Đặc điểm hình trụ:

Hình trụ có hai mặt đáy là hai
hình tròn bằng nhau và một mặt
xung quanh.
GIỚI THIỆU HÌNH TRU.Ï GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
A.GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ:
Đặc điểm hình trụ:

Hình trụ có hai mặt đáy là
hai hình tròn bằng nhau và một
mặt xung quanh.
Mặt xung quanh

Mặt đáy


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH
CẦU
A.GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ:

Các hình trên không có hình nào là
hình trụ .


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
B.GIỚI THIỆU HÌNH CẦU:

Quả bóng đá có dạng hình cầu
Quả đòa cầu có dạng hình cầ

Hình cầu


Đồ vật có dạng hình cầu

Quả banh lông

Viên bi

Viên bi a

Hạt cườm


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH
B.GIỚI THIỆU HÌNH CẦU:
CẦUKhông có quả nào, đồ vật nào có


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU

C.THỰC HÀNH
Bài 1/126 (SGK):

Trong các hình dưới đây có hình
nào là hình trụ ?


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
C.THỰC HÀNH
Bài 2/126 (SGK): Đồ vật nào dưới đây có

dạng hình cầu ?

Hộp chè
Quả bóng bàn

Quả trứng gà

Viên bi

Bánh xe đạp


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
C.THỰC HÀNH
Bài 3/ 126 (SGK) : Hãy kể tên một vài đồ

vật có dạng :
a) Hình
Tròtrụ
chơi : “Tìm nhanh, tìm đúng” b)
Hình cầu


GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU

3 HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:

Chuẩn bò tiết sau: LUYỆN TẬP CHUNG
- Xem trước các bài tập trang 127 SGK.
- Ôn lại các qui tắc và công thức tính
diện tích hình thang, hình bình hành, hình
tam giác, hình tròn để vận dụng giải
các bài tập có liên quan.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×