Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH.

Bài dạy:

Toán
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu.
(Tiết 118. Sách GK Toán 5 trang 125)


1. Giới thiệu hình trụ:
Những vật có dạng hình trụ:

Hộp sữa
Hộp trà


Giới thiệu một số đặc điểm của hình trụ:
Mặt đáy

Mặtđáy

đáy
Mặt

Mặt
xung quanh

Hình trụ có hai
mặt đáy là hai hình
tròn bằng nhau và một
mặt xung
Mặt quanh.
xung quanh

Mặt đáy
Hình trụ
Mặt đáy


Những vật không có dạng hình trụ


2. Giới thiệu hình cầu:
Những vật có dạng hình cầu:

Quả bóng

Quả địa cầu

Quả bóng bàn


Hình cầu

Hình cầu


Quả trứng

Quả bong bóng
Mặt đồng hồ

Những vật không có dạng hình cầu:


3. Luyện tập
1.Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ:

A

B

C

Hình trụ

D

E

Hình trụ

G


2.Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu:

Viên bi
Quả bóng bàn

Quả bóng bàn và viên bi có dạng hình cầu.
Hộp trà

Quả trứng

Bánh xe đạp


3. Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) Hình trụ:

b) Hình cầu:

Hộp trà

Quả địa cầu

Hộp sữa

Quả bóng


TiẾT HỌC KẾT THÚC
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×