Tải bản đầy đủ

Báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS 3

Phòng giáo dục Lệ Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam
Trờng THCS Hồng Thủy

Độc lập -Tự do -Hạnh

phúc

Báo cáo
Thành tích đề nghị tặng thởng CSTĐ cấp cơ sở
I. sơ lợc lý lịch:
- H tờn : Lờ ỡnh Lý
- Sinh ngy, thỏng, nm: 27/9/1975 Gii tớnh: Nam
- Quờ quỏn: Thanh Thy L Thy Qung Bỡnh
- Trỳ quỏn: Thanh Thy L Thy Qung Bỡnh
- n v cụng tỏc: Trng THCS Hng Thy
- Chc v (ng, chớnh quyn, on th): P. Bớ Th Chi b, P. Hiu trng,
Ch tch Cụng on c s)

- Trỡnh chuyờn mụn, nghip v: Đại học s phạm Toán - Lí.
- Hc hm, hc v, danh hiu, gii thng: CST c s nm hc 2007 - 2008
II- Những thành tích đạt đợc trong năm học 2010 - 2011
1-Những kết quả đạt đợc:
-Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trờng
học, đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao trong
đội ngũ CB-CC.
- Chú trọng công tác bồi dỡng đội ngũ cả về t tởng chính trị
và chuyên môn nghiệp vụ.
-Tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội
bộ trờng học.
-Tạo đợc sức mạnh đoàn kết và phối kết hợp chặt chẽ giữa hoạt
động các tổ chức trong và ngoài nhà trờng, tranh thủ sự lãnh đạo
của chi bộ Đảng trong trờng học.
-Thực hiện các cuộc vân động có hiệu quả, nhất là cuộc vận
động: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục. Triển khai phong trào thi đua hai tốt, phong trào
viết sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng vào trờng học.
-Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp
luật và giáo dục an toàn trật tự cho học sinh, chống các tệ nạn xã
hội xâm nhập vào học đờng.
-Thờng xuyên chăm lo đời sống cho giáo viên, cả về vật chất
lẫn tinh thần.
2. Tham gia lãnh đạo nhà trờng
a- Công tác số lợng và PC-THCS:
Đảm bảo duy trì số lợng, bỏ học 3em tỷ lệ: 0,5%.


Hồ sơ phổ cập đầy đủ theo quy định, trình bày đẹp, đủ
thông tin, số liệu trùng khớp ở tất cả các loại sổ và khớp với hồ sơ
của ba trờng. Chất lợng hồ sơ đảm bảo tính khoa học, đúng theo
yêu cầu.
Vẫn duy trì và đạt chuẩn PC-THCS tại thời điểm tháng 1 năm
2011 đợc Sở GD-ĐT kiểm tra và công nhận đạt chuẩn PCTHCS tỷ lệ
97,3%.
b-Hoạt động chất lợng giáo dục:
* Chất lợng hai mặt:
- Giỏi : 13,7 %; Khá: 42,5 %; TBình: 42,2 %; Yếu : 1,6 %;
Kém: 0%
- Hạnh kiểm: Tốt 73,5%; Khá 26,3%; TB : 0,2 %.
* Chất lợng qua hội thi:
+Hội thi học sinh giỏi và học sinh năng khiếu:
Cấp Huyện có 26 em đạt giải. Có 02 giải nhì đồng đội
môn Hóa 8, Văn 6 và - 02 giải 3 môn Sử 8 và thi giải Toán qua
mạng.
Cấp Tỉnh có 01 em: trong đó giải nhì môn Hóa và 02
em giải khuyến khích thi tiếng hát giai điệu tuổi hồng.
+ Hội Thi Giáo viên dạy giỏi huyện:
Có 05 đ/c đạt GVdạy giỏi cấp huyện.
So với chỉ tiêu phấn đấu trờng tiên tiến xuất sắc đạt yêu
cầu.
* Về chất lợng đội ngũ:
Đã xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên đoàn kết, có ý thức
trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn vững vàng:
100% giáo viên có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực
hiện các nhiệm vụ đợc giao và cố gắng phấn đấu để vơn lên
hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cán bộ giáo viên thực sự có trách nhiệm
chăm lo giáo dục, giảng dạy để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn
diện và duy trì số lợng học sinh.
Đội ngũ giáo viên đợc biên chế đảm bảo quy định 34GV/17
lớp - đạt tỷ lệ 2,0 giáo viên/lớp, đủ cho việc giảng dạy và nâng cao
chât lợng các bộ môn văn hóa. Giáo viên có trình độ đạt chuẩn và
trên chuẩn, tham gia đầy đủ công tác bồi dỡng thờng xuyên, định
kỳ do Phòng, Sở tổ chức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ đề tham gia các hội thi do ngành tổ chức.
Xây dựng trờng học thân thiện đạt loại: Tốt
Thiết bị xếp loại: Tốt.
Th viện xếp loại: Tiên tiến
Iv-Kết luận và đề nghị:

Tiếp tục phát huy những mặt mạnh, những thành tích đạt
đợc của bản thân trong năm qua, cá nhân tôi đã càng nỗ lực phấn
đấu vơn lên khẳng định đợc mình trong cơng vị CTCĐ, P.Hiệu
trởng nhà trờng, đợc mọi ngời tín nhiệm và yêu mến. Đồng thời
bản thân đã thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo đơn vị vững
vàng về chuyên môn, đoàn kết cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp


giáo dục xã Hồng Thủy tiến tới ngang tầm với các trờng tốt trong
huyện. Với những thành tích đạt đợc ở trên tôi kính mong hội
đồng thi đua các cấp xét công nhận danh hiệu: Chiến sỹ thi đua
cấp cơ sở nh đã đăng ký từ đầu năm học.
Xác nhận trờng THCS Hồng Thủy

Hồng Thủy ngày 23 tháng 5

năm 2011
Ngời báo cáo

Võ Thành Đồng


Lê ĐìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×