Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với 10,100,1000.. Chia cho 10,100,1000

Môn: Toán
Lớp 4

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
tới thăm lớp và dự giờ


KIỂM TRA BÀI CŨ

Em hãy cho biết số thích hợp để viết
vào ô trống?
24 x 6 =

6 x 24

123 x 7 = 7 x 123


NHÂN VỚI 10, 100, 1000,… CHIA CHO 10, 100, 1000,… (59)
Hoạt động 1 : Nhân một số tự nhiên với 10 ; chia một số tròn chục cho 10
Bước 1: Nhân một số tự nhiên với 10


35 × 10 = ?
35 × 10 = 10 × 35

10 Còn gọi là mấy chục ? (1 chục)

= 1 chục × 35 = 35 chục = 350

Vậy : 35 × 10 = 350
+ Khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ việc làm gì ?

Khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ việc viết thêm một chữ
số 0 vào bên phải số đó.
Bước 2 : Chia số tròn chục cho 10
Ngược lại, từ : 35 × 10 = 350
Ta có : 350 : 10 =

35

+ Khi chia số tròn chục cho 10, ta chỉ việc làm gì ?

Khi chia số tròn chục cho 10, ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0
ở bên phải số đó.


Hoạt động 2: Nhân một số tự nhiên với 100, 1000,… ;
chia một số tròn trăm, tròn nghìn cho 100, 1000,…
Tương tự, hãy tính

a) 35 × 100 = 3 500
3500 : 100 = 35

b) 35 × 1000 = 35 000
35 000 : 1000 = 35

Nhận xét chung:
+ Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc làm gì ?

*Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc
viết thêm một, hai, ba , … chữ số 0 vào bên phải số đó.
+ Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, . . . cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc
làm gì ?

*Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100,
1000,… ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba , … chữ số 0 ở bên phải
số đó.


Hoạt động 3: Trả lời miệng
Bài 1 (59): Tính nhẩm.
a)
18 x 10180
=
18 x
1 800
100 =
18 x 1000
18 000
=
b)
9000 : 900
10 =
9000 :
90
100 =
9000 :
9

82 x 1008 200
=
75 x
75 000
1000 =
19 x 10190
=
68
6800 :
100 =
420 : 1042
=
2000 :
2

256 x
1000 =
302 x
10 =
400 x
100 =

25600
0
302
0
4000
0

20020 :
10 =
200200 :
100 =
2002000 :

200
2
2002
200


Hoạt động 4: Hoạt động nhóm
Bài 2 (60): Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Mẫu: 300 kg = … tạ

Cách
làm
Ta có : 100 kg
= 1 tạ
Nhẩm: 300 :
100 = 3
Vậy: 300 kg = 3
tạ

70 kg = …yến
7
800 kg = …
8 tạ
300 tạ = …
30 tấn
120 tạ1= … tấn
2
5000 kg 5= …tấn
4000 g4= …kg


CỦNG CỐ :
* Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,…
ta chỉ việc làm gì ?
* Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, . . .
cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc làm gì ?


Nhận xét - Dặn dò

Các em về nhà làm bài tập trong
vở bài tập và chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×