Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH

MÔN TOÁN LỚP 4
BÀI: PHÂN SỐ


Kiểm tra bài cũ:

1)Một mảnh ruộng trồng lúa hình bình
hành có độ dài đáy là 50m, chiều cao là
40m. Tính diện tích của mảnh ruộng đó.
2)Trong các số: 25290; 38946; 68595;
24670; 765752. Số nào vừa chia hết cho 2 và
cho 5?


1)Một mảnh ruộng trồng lúa hình bình
hành có độ dài đáy là 50m, chiều cao là 40m.
Tính diện tích của mảnh ruộng đó.
Bài giải

Diện tích của mảnh ruộng là:
50 x 40 = 2000 (m²)
Đáp số: 2000 m²


Số vừa chia hết cho 2 và cho 5 là:
25290; 24670


Toán :

PHÂN SỐ

a) Giới thiệu phân số:

Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô
màu 5 phần.
Ta nói: Đã tô màu năm phần sáu hình tròn
Ta viết: 5 ,đọc là năm phần sáu
6
Ta gọi 5 là phân số
6

Phân số 5 Có tử số là 5, có mẫu số là 6
6
Mẫu số là số tự viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn
được chia thành 6 phần bằng nhau.
Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần
bằng nhau đã được tô màu.


PHÂN SỐ
b) Ví dụ: Phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình
dưới đây được viết, đọc như sau :

1
Viết 2

Đọc : một phần hai

3
Viết
4

Đọc : ba phần tư

Viết 4
7
Đọc : bốn phần bảy


PHÂN SỐ
c) Nhận
xét:
;

5
;6

1
2;

3
4

4
Là những phân số
7

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là
số tự nhiên viết trên gạch ngang.Mẫu số là tự
nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.


PHÂN SỐ
Luyện tập:
Bài 1: a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu
trong mỗi hình dưới đây:

Hình1

Hình 2

Hình 3

2

5

3

5

8

4

b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số
cho biết gì ?


Toán
Luyện tập:

PHÂN SỐ

Bài 2: Viết các phân số :
a) Hai phần năm
b)Bốn phần chín

2
5

4
9

c) Mười một phần mười hai 11
d)Chín phần mười

9
10

12

e) Năm mươi hai phần mười tám

50
18


Toán

PHÂN SỐ
Bài 3: Đọc các phân số sau:
5
8
3 19 80
; 17 ; 27 ; 33 ; 100
9


Toán
Nhận xét tiết học.
Củng cố, dặn dò
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×