Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số


Bài : Phân số
a)

Nói : Đã tô màu năm phần
sáu hình tròn

.

5
, đọc là năm phần sáu
Viết :
6
5
Ta gọi
, là phân số
6
5
Phân số 6 , có tử số là 5,
mẫu số là 6Bài : Phân số
b) Ví dụ : Phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi
hình dưới đây được viết, đọc như sau :

1
Viết
2
Đọc : một phần hai

Viết 3
4
Đọc : ba phần tư

Viết 4
7
Đọc : bốn phần bảy


Bài : Phân số
5 1 3 4
c) Nhận xét : ; ; ; là những phân số
6 2 4 7
Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số
tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự
nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.


Bài : Phân số
Bài 1. a) Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu
trong mồi hình dưới đây:

Hình 1

Hình 2

2
Viết
3

Viết

Đọc: Hai phần ba

Đọc: Ba phần tư

3
4

Hình 3

5
Viết
8
Đọc: Năm phần tám


Bài : Phân số
Bài 1. a) Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu
trong mồi hình dưới đây:
Hình 6

Hình 4

7
Viết
10
Đọc: Bảy phần mười

Hình 5

3
Viết
7

Đọc: Ba phần bảy

3
Viết
6
Đọc:Ba phần sáu


Bài : Phân số

Bài 1. b) Trong mối phân số đó, mẫu số
cho biết gì, tử số cho biết gì ?


Bài : Phân số
Bài 2 : Viết theo mẫu
Phân số

Tử số

Mẫu số

6
11

6

11

8
10

8

10

5
12

5

12


Bài : Phân số

Phân số

Tử số

Mẫu số

3
8

3

8

18
25

18

25

12
55

12

55


Bài : Phân số
Bài 3 :
Viết các phân số :

2
a)Hai phần năm;
5

11
b)Mười một phần mười hai;
12
4
c) Bốn phần chín;

9 9
d)Chín phần mười;
12

52
e)Năm mươi hai phần tám mươi tư;
84


Bài : Phân số
Trò chơi

Em hãy chọn từ ngữ thích hợp để điển
vào các chỗ chấm.
1. Số tự nhiên viết dưới gạch ngang là mẫu
… số
2. …………


BÀI HỌC KẾT THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×