Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

MÔN: TOÁN
LỚP :

4

MÉT VUÔNG


TOÁN:
KIỂM TRA BÀI CŨ

Viết số thích hợp vào chổ chấm:

58 dm2

= 5800
? cm2

3000 cm2 =

30? dm2Mét vuông là
diện tích của
hình vuông có
cạnh dài 1m.

1m

TOÁN: MÉT VUÔNG

Mét vuông viết tắt là :

m2


Một mét vuông (1m2)
10
1
0
10
10
10

1m2 = 100dm2

?

1m

10
10
10
10
10

1dm2
1dm


TOÁN: MÉT VUÔNG
Thực hành:
Bài 1: Viết theo mẫu:

Đọc
Chín trăm chín mươi mét vuông

Viết
990 m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

2005 m2

Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông

1980 m2

Tám nghìn sáu trăm đề - xi- mét vuông

8600 dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng -ti- mét vuông

28911cm2


TOÁN:

MÉT VUÔNG
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1 m2
100 dm2
1 m2

=

100
...

= ...
1

dm2
m2

= 10000
...
cm2

10000 cm2 = ...1

m2


TOÁN: MÉT VUÔNG
Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng
Bài 3:
hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn
phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện
tích phần mạch vữa không đáng kể ?
* Bài toán cho gì ?
* Bài toán hỏi gì ?
* Người ta đã dùng hết bao nhiêu viên gạch hình
vuông có cạnh 30 cm để lát nền căn phòng ?
* Vậy diện tích của căn phòng chính là diện tích
của bao nhiêu viên gạch ?


TOÁN:

MÉT VUÔNG
Bài 3:
Bài giải:
Diện tích của một viên gạch là:
30 x 30 = 900(cm2)
Diện tích của căn phòng đó là :
900 x 200 = 180000(cm2)
= 18 m2
Đáp số: 18m2Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013
Tìm nhà cho các con vật
1

2

3

4

2
2
1m
1m2==??dm
dm2

700

...dm2 = 4m2

150000cm2 = ?m2

15m2
400

7m2=?dm2
100


TOÁN:

MÉT VUÔNG
CỦNG CỐ- DẶN DÒ
1 m2 gấp bao nhiêu lần dm2, cm2 ?
XEM BÀI MỚI
“Nhân một số với một tổng”.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×