Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 14: Biểu đồ

MÔN TOÁN LỚP 4


Nhiệt liệt
hgụm chào mừng các
thầy cô giáo về dự giờ lớp
4A


toán 4: biểu đồCÁC EM CHÚ Ý
GIỜ HỌC BẮT ĐẦUKIỂM TRA BÀI CŨ:

+ Làm bài tập 2DThôn
ưThôn
ới
đKể
ây
làcho
đ
ồđược
về
số
chuột
4nhất
thôn
đ?ãgì
Thôn
Các
Đoài
Đông
số
tên
ghi
diệt
các
diệt
bên
thôn
được
được
trái
trên
biểu
bao
biểu
nhiêu
đồ
nhiêu
đồ
cho
con
?con
con
biết
?diệt
Thôn
Thôn
Mỗi
Thôn
Thôn
Thôn
Số
Thượng
nào
cột
Trung
nào
ghi
nào
nào
diệt
ởbiểu
diệt
diệt
diệt
đỉnh
diệt
diệt
ta
được
được
được
biết
được
được
mỗi
nhiều
gìítbao
2000
2200
cột
bao
?chuột
bao
chuột
cho
nhiêu
con
nhiêu
con
ta
chuột?
chuột
biết
con
?tachuột
?gì
chuột
chuột
?chuột
???? được
Hàng
dưới
cho
ta
biết

?nhất


Số lớp Một của trường tiểu học Hoà Bình trong 4 năm học như sau
Năm học 2001-2002 : 4 lớp
Năm học 2003-2004 : 6 lớp
Năm học 2004-2005 : 4 lớp

Năm học 2002-2003 : 3 lớp

6

Năm học 2002-2003 có :

Số
của
năm
35 xlớp
3tiếp
=1105
(học
sinh)
Viết
vào
các2004chỗ
Năm
học
2002-2003
Nếu
năm
học
học
2003-2004
mỗi
lớp
Một
có Một
35
học
trống
của
biểu
đồcó
2005học
mỗi
lớp

Năm
2004-2005
:
nhiều
hơn
của
sinh.
32 họcHỏi
sinhtrong
thì năm
sốnăm
học
32 x đó,
4 = 128
(học sinh)
học
trường
Hoà
học
sinh 2002-2003
lớp Một củabao
năm
Bình
cólớp?
bao
nhiêuítíthọc
Năm
2002-2003
hơn
nhiêu
học học
2002
- 2003
hơn
năm
2004-2005
:
sinh
lớp
Một?
nămhọc
học
2004 - là
2005
bao–nhiêu
sinh sinh)
?
3 lớp
128
105
=học
23 (học

35 x 3 Đáp
= 105(học
sinh)
số : 23 học
sinh

4

4

2002-2003

2004-2005


CHÀO
BẠN !

s½n sµng!


BẠN ĐÃ CHỌN SAI


CHÚC MỪNG
BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG !


!

DẶN DÒ


TẬP VẼ CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ
LÀM BÀI TẬP 3-4-5
VBT


*Học thuộc nội
dung ghi nhớ
(SGK – trang 121).


CHUẨN BỊ BÀI SAU

LUYỆN TẬP
CHUNG.

Lớp 4


Người thiết kế: Võ

Thanh Tuyền

BÀI HỌC

Thị xã Gò Công – Tiền Giang

Chúc quí thầy cô dồi dào sức khỏe !


GIỜ HỌC KẾT THÚC
CÁM ƠN CÁC EM
CHÀO TẠM
BIỆT


hẹn gặp giờ sau


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC EM
CHÀO TẠM BIỆT-HẸN GẶP LẠI .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×