Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số


TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính
:

4 3
× =
5 7

1 3
× =
5 8


TOÁN

Phép chia phân số
Ví dụ: Một hình chữ nhật ABCD có diện tích 2 m 2,
9
1

chiều rộng m . Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

3

A

?M

2 2
m
9
D

B

1
m
3
C


TOÁN

Phép chia phân số
Quy tắc: Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo ngược.


LUYỆN TẬP
Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây
vào ô trống ( theo mẫu ):

2
3
3
2

3
5
5
3

7
4
4
7

8
5
5
8

3
10
10
3

Bài 2: Tính (theo mẫu):

Mẫu:

4 7 4 3 12
: = X =
5 3 5 7 35

1
2
2
1

3
1
1
3


TOÁN

Phép chia phân số
4
7
4
3
12
Bài 2: Mẫu:
: = X =
5 3 5 7 35

2 3 2 4 8
: = × =
3 4 3 3 9

1 1 1 3 3
: = × =
5 3 5 1 5

5 6 5 7 35
: = × =
9 7 9 6 54


1 1 1 7 7
: = × =
4 7 4 1 4


TOÁN

Phép chia phân số
Bài 3: Tính
a)

3 5 3 × 5 15
× =
=
4 7 4 × 7 28

b)

1 1 1× 1 1
× =
=
7 5 7 × 5 35

15 5 15 7 105 3
: = × =
=
28 7 28 5 140 4

1 1 1 7 7 1
: = × =
=
35 7 35 1 35 5

15 3 15 4 60 5
: = × =
=
28 4 28 3 84 7

1 1 1 5 5 1
: = × =
=
35 5 35 1 35 7


HẸN
HẸN GẶP
GẶP LẠI
LẠITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×