Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHỞI NGHĨA

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN LỚP 4
HÌNH THOI


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI


Toán


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI
B

A


C

D

Hình thoi ABCD


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI
B
C

A

Hình thoi ABCD có:

D
Hình thoi ABCD

- Cạnh AB song song với cạnh DC.
Cạnh AD song song với cạnh BC.
- AB = BC = CD = DA.
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI
Bài 1/ 140: Trong các hình dưới đây :

Hình 2
Hình chữ nhật

Hình 3
Hình thoi

Hình 1
Hình thoi
Hình 4
- Hình nào là hình thoi ?
- Hình nào là hình chữ nhật ?

Hình 5


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI
Bài 1/ 140:
Bài 2/ 141:

B

A

O

D

C


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI
B

A

C

D


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI
Bài 1/ 140:
Bài 2/ 141:
Bài 3/ 141: Thực hành


Toán
Tiết 133:HÌNH THOI
Bài 1/ 140:
Bài 2/ 141:
Bài 3/ 141: Thực hành
Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) để tạo thành hình thoi.


KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ

MẠNH
KHOẺ
HẠNH
PHÚC
MẠNH KHOẺ – HẠNH PHÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×