Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

GIỚI THIỆU TỈ SỐ
MÔN TOÁN
LỚP 4C

Trường : Tiểu học Trung Hà


Toán:


Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân
số :

7:9

5:8


Toán

Giới thiệu tỉ số

Ví dụ 1 : Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.


5 xe

Số xe tải

:
7 xe

Số xe khách :
Ta nói :
5
7

- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7
hay
5
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng
số xe khách.
7

7
- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay
5
7
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng
số xe tải.
5Ví dụ
dụ 22
Tỉ số của số thứ
Số thứ nhất Số thứ hai
nhất và số thứ hai

5

7

3

6

5
5 : 7 hay
7
3
3 : 6 hay
6

a
a : b hay
a
b(khác 0)
b
a
(b khác 0)
Ta nói rằng: Tỉ số của a và b là a : b hay
b


LUYỆN TẬP


Bài 3

Bài giải

Số bạn trai và bạn gái của cả tổ là:
5 + 6 = 11 (bạn)
a.Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là:
5
5 : 11 =
11

b.Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là:
6
6 : 11 =
11

5
Đáp số: a. 5 : 11 =
11
6
b. 6 : 11 =
11


Bài 4

Tóm tắt

Số trâu :

? con
20 con

Số bò :

Bài giải
Trên bãi đó có số con trâu là:
20 : 4 = 5 (con)
Đáp số: 5 con


Các thầy cô giáo
Và các em học sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×