Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

TOÁN 4

GIỚI THIỆU TỈ SỐ

Trường TH Quang Trung
Sơn Tây- Hà Nội


CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM
LỚP


KIỂM TRA BÀI CŨ:

12
18

1. Rút gọn phân số

12

18

=

12 : 6
18 : 6

=

2
3

2. Lớp em có 13 bạn nữ và 26 bạn nam. Hỏi số bạn nữ bằng một phần mấy số bạn nam?

26 : 13 = 2

Số bạn nữ bằng

1
số bạn nam
2
Đáp số:

1
2


CHƯƠNG 5:

TỈ SỐ
MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ
SỐ
-TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số


TOÁN

GIỚI THIỆU TỈ SỐ


Hoạt động 1:

TÌM HIỂU VÍ DỤ


Tìm hiểu ví dụ

VÍ DỤ 1: MỘT ĐỘI XE CÓ 5 XE TẢI VÀ 7 XE KHÁCH.
5 xe
Số xe tải
7 xe
Số xe khách.

Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5: 7 hay
Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

số xe khách

5
7

5
7


Tìm hiểu ví dụ

VÍ DỤ 1: MỘT ĐỘI XE CÓ 5 XE TẢI VÀ 7 XE KHÁCH.
5 xe
Số xe tải
7 xe
Số xe khách.

7
5

Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7: 5 hay
Tỉ số này cho biết số xe khách bằng

số xe tải

7
5


VÍ DỤ 2:
Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai
Số thứ nhất

5

3

a

Số thứ hai

7

5 : 7 hay

6

b ( khác 0)

Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay

3 : 6 hay

a : b hay

( b khác 0)

5
7

3
6

a
b
a
b


Hoạt động 2:

THỰC HÀNH


Thực hành:

Bài 1: Viết tỉ số của a và b biết:

a, a = 2

b, a = 7

c, a = 6

b=3

b=4

b=2

a, Khi a =2, b = 3, tỉ số của a và b là 2 : 3 hay

b, Khi a =7, b = 4, tỉ số của a và b là 7:4 hay

c, Khi a =6, b = 2, tỉ số của a và b là 6 : 2 hay

d, Khi a =4 b = 10, tỉ số của a và b là 4 : 10 hay

d, a = 4
b = 10

2
3
7
4
6
2
4
10


Bài 2: Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a, Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh
b, Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ

Tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh là

2
8

Tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ là

8
2

Bút đỏ:
Bút xanh:


Bài 4: Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng

1
4

số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

Tóm tắt:
?

Số trâu :
Số bò :
20 con

Bài giải:
Số con trâu có là:
20 : 4 = 5 ( con)
Đáp số : 5 con


TRÒ CHƠI
HỌC TẬP


TRÒ CHƠI
HỌC TẬP


Trß ch¬i:

ĐIỀN NHANH

Đ HAY S ?
Cho hai số a = 9, b = 12.
a, Tỉ số của a và b là

9
12

Đ

b, Tỉ số của a và b là 9 : 12
c, Tỉ số của a và b là

12
9

S
Đ

d, Tỉ số của a và b là 3 : 4

e, Tỉ số của b và a là

Đ

4
3

Đ


Xin chân thành cảm ơn các thày
cô giáo và các em !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×