Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó
3

. Tìm hai số đó.
5


Cách giải khác:
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
3 + 5 = 8 ( phần )
Giá trị một phần bằng nhau là :
96 : 8 = 12
Số bé là :
12 x 3 = 36
Số lớn là :
12 x 5 = 60
Đáp số : Số bé : 36
Số lớn : 60Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
3 + 5 = 8 ( phần )
Số bé là :
96 : 8 x 3 = 36
Số lớn là :
96 - 36 = 60
Đáp số : Số bé : 36
Số lớn : 60


Bài toán 2 : Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của
Minh bằng 3số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu
quyển vở?

5


Bài giải
Biểu thị số vở của Minh là 2 phần bằng nhau thì số
vở của Khôi là 3 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau:
2 + 3 = 5 (phần)
Số vở của Minh là:
25 : 5 x 2 = 10 (quyển vở)
Số vở của Khôi là:
25 – 10 = 15 (quyển vở)
Đáp số : 10 quyển vở
15 quyển vở


Các bước tiến hành giải bài toán về tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số của hai số đó:
- Đọc kĩ đề toán.
- Xác định tổng của hai số ? Tỉ số của hai số ?
- Vẽ sơ đồ đoạn thẳng.
- Tìm tổng số phần bằng nhau.
- Tìm giá trị một phần.
- Tìm hai số đó.


1. Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó ?

2.
7


Bài giải:
Ta có sơ đồ:

?

Số bé:
Số lớn:

?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 7 = 9 (phần)
Số bé là:
333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là:
333 – 74 = 259
Đáp số : Số bé : 74
Số lớn : 259

333


2. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho
thứ nhất bằng 3 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho
2
chứa bao nhiêu tấn thóc ?


Bài giải:

Ta có sơ đồ:
Kho thứ nhất:
Kho thứ hai:

? Tấn thóc

125 tấn thóc
? Tấn thóc

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
3 + 2 = 5 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất chứa được là:
125 : 5 x 3 = 75 (tấn thóc)
Số thóc ở kho thứ hai chứa được là:
125 – 75 = 50 (tấn thóc)
Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn thóc
Kho thứ hai: 50 tấn thóc


3.Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số
của hai số đó là . 4Tìm hai số đó.
5


Bài giải:
Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy tổng của hai số đó là
99.
?
Ta có sơ đồ :
Số bé :
99
Số lớn:
?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
4 + 5 = 9 (phần)
Số bé là:
99 : 9 x 4 = 44
Số lớn là:
99 – 44 = 55
Đáp số : Số bé : 44
Số lớn : 55


KÍNH CHÚC THẦY CÔ GIÁO
SỨC KHOẺ HẠNH PHÚC
THÀNH ĐẠTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×